Saspoort Diest wordt veiliger

Saspoort
Diverse ingrepen moeten het verkeer veiliger maken in Diest

Vanuit Saspoort blijft het, ondanks de vooraankondiging, de borden en haaientanden op de weg tot tweemaal toe, een gevaarlijk toekomen op de O. Vanaudenhovelaan. De voorrang ligt op de ringweg. De te grote snelheid bij het toekomen of uitrijden liggen meestal aan de basis.

"Afgelopen najaar zag ik vanaf de overkant een gezin toekomen vanuit Saspoort en de kleinste jongen van het gezin fietste gewoon rechtdoor, de weg op. Gelukkig kon iedereen stoppen.", zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Net om reden van het verkorte stuk fietsen er veel vanaf de ring naar Saspoort. Door de beperkte breedte van de weg was het hier niet evident om een gepaste oplossing te vinden. Dwarse paaltjes werden overwogen en andere afremmende middelen bekeken. Politie Demerdal legde daarop gebaseerd een fietssluis op tafel. "Onze eigen mannen van Openbaar Domein werkte een sluis op maat uit en die werd op donderdag 22 april 2021 geplaatst. Tijdens de volgende weken worden nog 2 bijkomende parkeerplaatsen aan de binnenzijde (Ezeldijksite) verwijderd om de zichtbaarheid in beide richtingen te verhogen. Naast onze eigen inspanningen bespreken we meerdere mogelijkheden met het Agentschap Wegen en Verkeer, die de beheerder zijn van de ringlaan. Als we nu nog allemaal rekening houden met elkaar, komen we er wel.", zegt De Graef. 

Lees meer over