Nu ook inzamelbox voor menstruatieproducten in Diest

menstruatie
In de Diestse deelgemeente Deurne staat sinds kort een eerste inzamelbox voor menstruatieproducten. Op die manier wil de oppositie de menstruatiearmoede aanpakken nadat ze het voorstel eerder op de gemeenteraad ter sprake brachten maar daar niet konden rekenen op een meerderheid voor hun voorstel.

“Uit een onderzoek van Caritas Vlaanderen blijkt dat Vlaamse meisjes, tussen 12 en 25 jaar, al eens wegblijven van school omdat ze geen geld hebben om menstruatieproducten te kunnen kopen. Sommige meisjes lenen soms menstruatieproducten of nemen de pil door, omdat dit goedkoper is dan menstruatieproducten te moeten kopen. In kwetsbare groepen is het aantal betrokken meisjes nog groter”, zegt Vooruit raadslid en voorzitster Carina Jankowski.

Samen met Groen raadslid Miet Dirix ging ze op zoek naar een oplossing. “Die vonden we bij het inzamelproject van BruZelle, een vzw die sinds 2016 maandverbanden inzamelt en verdeelt aan personen die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden, meer dan de moeite waard om ook op te starten in Diest. Na heel wat overleg, opzoekwerk en contacten met zowel VIVA-SVV Vlaams-Brabant, als met de vertegenwoordigster van BruZelle, staat er nu een eerste inzamelbox in nagelstudio Beauty for Nails in Deurne.”

Bedoeling is op termijn meer boxen te plaatsen en eentje zal als mobiele box ingezet worden tijdens evenementen in de stad. “‘Tijdens de openluchtfilm van DiestCurieus, op zaterdag 31 juli in het Diestse amfitheater, zal de box voor het eerst in het openbaar pronken. De toeschouwers van de film kunnen dan ook als eersten doneren. Vanuit BruZelle wordt gevraagd om enkel volledige, gesloten verpakkingen maandverband te schenken om hygiënische redenen. We roepen ook andere organisatoren van evenementen op om contact met ons op te nemen indien ze deze solidaire actie willen ondersteunen en een box tijdens hun event willen plaatsen. We brengen de inzamelbox heel graag ter plaatse”, besluit Jankowski.

Lees meer over