Nachtelijk transport onderdelen windturbine Diest begonnen

Windturbines op Nieuwland: simulatiefoto
Deze en volgende week worden de grote onderdelen van de nieuwe windturbine die Aspiravi bouwt in de industriezone Diest Webbekom, met nachtelijke transporten aangeleverd. Daarna wordt onmiddellijk de eigenlijke opbouw van de windturbine aangevat. De ingebruikname van de nieuwe windturbine op het bedrijventerrein van Harol - producent van duurzame oplossingen - wordt tegen de zomer voorzien. Ook omwonenden kunnen mee investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Jaarlijks zal de nieuwe windturbine in Diest zo’n 3.600 ton CO2 uitsparen.

Aspiravi nv bouwt 1 nieuwe windturbine op het bedrijventerrein van Harol, in de industriezone Diest- Webbekom. De voorbereidende civiele werken en de funderingswerken werden de voorbije maanden uitgevoerd. Deze en volgende week worden de grote onderdelen van de nieuwe windturbine in verschillende transporten op de werf geleverd. Het betreft onder meer de wieken en de torensecties.

De wieken, elk met een lengte van 61 meter en een gewicht van ongeveer 20 ton, werden in de nacht van 9 op 10 mei geleverd. De week voordien werden de gondel, (de machinekamer) met een gewicht van ongeveer 40 ton, en de rotor reeds op de werf geleverd.

In Diest bouwt Aspiravi nv een windturbine van het type Enercon E126 met een as-hoogte van 116 meter. De opbouw van de windturbine start van zodra alle onderdelen geleverd zijn en gebeurt met een speciale kraan met een gieklengte van 135 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. Tegen eind mei moet de windturbine volledig opgebouwd zijn. Indien alles volgens planning verloopt is het in dienst nemen van de windturbine voorzien tegen de zomer.

Annick Draelants, CEO van Harol: “Wij tellen af om straks volledig op groene energie te draaien. Een eigen productie op 100% hernieuwbare energie sluit mooi aan bij de duurzame, toekomstbestendige oplossingen die Harol vandaag biedt.” De bouw van deze windturbine past onder meer ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De windturbine vermijdt jaarlijks zo’n 3.600 ton CO2-uitstoot.

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de personeelsleden van Harol en de omwonenden in Diest actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Aspiravi Samen cv telt vandaag bijna 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,5 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2020 werd een dividend van 3,25% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen.

Aspiravi Energy steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede. 

Lees meer over