Is er een fusie in de maak tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem?

David Celis
Als het van David Celis, raadslid voor Groen in Diest, zou afhangen worden Diest en Scherpenheuvel-Zichem één stad. 

De Vlaamse Regering stimuleert gemeenten om vrijwillig te fuseren. De gemeenten die op 31 december 2023 een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op 1 januari 2025 hebben ingediend bij de Vlaamse Regering, kunnen genieten van een overname van een deel van hun schulden door de Vlaamse overheid. Naast de schuldovername is er een garantieregeling voor het Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het Openruimtefonds en een tijdelijke verhoging van het aantal schepenen. Ten slotte optimaliseert het decreet versterking lokale democratie van 16 juli 2021 het fusiekader in het decreet over het lokaal bestuur.

"Vele gemeenten hebben deze opportuniteit begrepen en de fusies bij omliggende gemeenten isoleren Diest en Scherpenheuvel-Zichem", melden de partijen Groen van Diest en Scherpenheuvel-Zichem. "Bij vragen vanuit de oppositie in beide steden kwam hetzelfde antwoord: we hebben nog geen vraag gekregen. Dat is natuurlijk geen voorbeeld van goed bestuur. Op z’n minst ga je toch de mogelijkheden en opportuniteiten onderzoeken. Daarom zullen we met Groen op de eerstvolgende gemeenteraad van Diest vragen om een gemeenteraadscommissie op te richten met als opdracht de opportuniteiten van een mogelijke fusie te onderzoeken."

Volgens raadslid David Celis van Groen Diest mag stad Diest deze boot niet missen: "Je kunt beter spontaan beginnen te vrijen dan gedwongen te moeten huwen. Ooit worden fusies toch verplicht en dan valt er al helemaal niet meer te onderhandelen."

Een fusie zou, volgens Groen een schuldovername betekenen van 23,7 miljoen euro. Geld dat beide steden goed kunnen gebruiken. "In Scherpenheuvel-Zichem is de situatie al lang precair en in Diest verklaarde de schepen van financiën op een gemeenteraad nog dat hij het spijtig vond dat er geen budgettaire ruimte is voor de volgens hem goede voorstellen vanuit de oppositie. Tegelijk zal een fusie ook leiden tot een meer efficiënte organisatie en een betere dienstverlening aan de burger", stellen de Groene partijen. 

Raadslid David Celis ziet nog wat bijkomende voordelen: "Kaggevinne kan weer één worden en de deelgemeenten worden in ere hersteld. In feite kan elke gemeente dan terug zichzelf zijn. Naar een passende, originele, liefst neutrale naam voor de fusiegemeente zou je samen met de burgers op zoek kunnen gaan."

Alleen maar voordelen

"Eigenlijk zijn er zeker voor een fusie bij twee steden die nu al zo nauw samenwerken alleen maar voordelen. Dat er mandaten zullen sneuvelen zal wellicht meespelen waarom men nog niet tot die eerste stap is gekomen. De politici zullen moeten knippen in hun eigen vleugels: nog één burgemeester en zes schepenen zullen overblijven. Als is er - om de pijn wat te verzachten - een overgangsperiode met twee extra schepenen de eerstvolgende legislatuur", stellen Groen Diest en Scherpenheuvel-Zichem verder.

Raadslid Celis: “Politici zullen zichzelf voor een groot stuk overbodig moeten maken. Dat vergt politieke moed, maar je kan moeilijk de postjes belangrijker maken dan het algemeen belang.”

Wordt beslist vervolgd in de eerstvolgende gemeenteraad van beide steden. 

Lees meer over