Dreiging bij GBS Deurne (Diest)

politie
Dreigbrief in GBS Deurne
Vanmorgen werd de politiezone Demerdal-DSZ op de hoogte gebracht van een anoniem briefje met een dreiging naar GBS Deurne. Omdat zulke meldingen, in welke hoedanigheid dan ook, ernstig genomen worden, is de crisiscel bij elkaar gekomen om de situatie in kaart te brengen. Hoewel het als weinig geloofwaardig werd beschouwd is de politie toch overgegaan tot de controle van GBS Deurne, in samenspraak met het parket, om alle risico’s uit te sluiten.

Tijdens de middagpauze was daarom een team van politiezone Demerdal-DSZ aanwezig in GBS Deurne met een politiehond en werden de klaslokalen gecheckt. Er werd niks verdacht gevonden. De aanwezige leerlingen waren inmiddels aan het spelen op de speelplaats en de omliggende terreinen. Zij waren op geen enkel moment onder de indruk van deze ervaring en hebben weinig hinder van de actie ondervonden. De ouders van de leerlingen zijn persoonlijk door de school op de hoogte gebracht via het gebruikelijke schoolplatform. 

Verder onderzoek

De politie doet nog verder onderzoek om de identiteit van de anonieme schrijver van het briefje te achterhalen. 

Lees meer over