Diest op schema voor zuiver water

waterzuivering
Maximale scheiding van afval- en hemelwater, lokaal bufferen van hemelwater en systematische vernieuwing, uitbreiding en aansluiting van riolering op een zuiveringsstation zijn belangrijke items in Diest

Regenwater wordt in Diest zo veel mogelijk lokaal gebufferd en afvalwater gaat naar een zuiveringsstation. Dankzij de samenwerking tussen de stad en Aquafin steeg het percentage woningen verbonden met een zuiveringsstation tussen 2007 en 2020 van 38,8 tot 67 procent (16.144 van de 24.000 inwoners).

"De rioleringsgraad (het percentage woningen met riolering) ligt zelfs nog hoger omdat twee rioleringsprojecten nog niet met een zuiveringsinstallatie zijn verbonden. Het streefdoel tegen december 2024 is 76,6 procent. Tussen 2014 en 2019 is niet minder dan 8,5 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden riolering", zegt schepen van Openbare Werken Bart Stals. “We blijven werken aan zuiver water.”

De stad gaat verder op die ingeslagen weg. Rioleringswerken gebeuren altijd in combinatie met andere projecten, zoals de aanleg van verhoogde of afgescheiden fietspaden of andere maatregelen voor de verkeersveiligheid, de omschakeling naar ledverlichting of het ondergronds brengen van elektriciteit. De volgorde is vastgelegd in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). Bovenaan staan nu onder meer de Badstraat en de aansluitende straten Kelbergen, Korte Heide en Hezerheiweg. "Tegelijk investeren we met de stad fors in de vernieuwing van bestaande riolering. Voorbeelden daarvan zijn Demer door Diest, Peetersstraat- Mariëndaalstraat, winkelwandelstraat en zijstraten, … Voor het begijnhof staan de werken op stapel", zegt Stals. 

Voor huizen die te ver verwijderd liggen van het rioolnet (215 in Diest) biedt de stad sinds 2016 de formule van een IBA of individuele behandelingsinstallatie. Zo’n installatie zuivert ter plaatse het afvalwater van één huisgezin. "Het merendeel van de 215 woningen zal tegen eind 2024 over een IBA beschikken, onder meer dankzij het investeringsbudget van 100.000 euro dat daar jaarlijks voor voorbehouden wordt", zegt Stals.

Bij het afleveren van omgevings- en verkavelingsvergunningen verplicht de stad ook om afval- en hemelwater te scheiden met aandacht voor open grachten, het creëren van capaciteit om water te bufferen (onder meer in wadi’s) en het hergebruik van water. Bij de (her)aanleg van riolering staat een afkoppelingsdeskundige de bewoners bij voor de scheiding van hemel-en afvalwater op hun terrein. Wie de werken door de aannemer van de stad laat doen, betaalt daarvoor 1.000 euro. Voor afkoppeling op privédomein en voor de aanleg van een IBA heeft de stad subsidies in petto.

Lees meer over