Derde inspuiting nodig in vaccinatiecentrum Diest

Aankomst in onthaal vaccinatiecentrum
Op zaterdag 10 april 2021 werd in het vaccinatiecentrum “Den Amer” te Diest vastgesteld dat een voorbereid Pfizer vaccin een te lage dosis bevatte.

De vaststelling van dit te laag gehalte heeft tot gevolg dat er twijfel is over het feit dat 58 personen wel een voldoende dosis van het vaccin ontvangen hebben. Indien dat niet het geval zou zijn, dan is hun bescherming tegen COVID-19 minder goed dan wat er normaal gezien verwacht mag worden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werd op de hoogte gebracht en heeft samen met de vaccinatie-experten als oplossing de toediening van een derde dosis vaccin aanbevolen.

Al de betrokken inwoners werden persoonlijk verwittigd en hen wordt een derde dosis van hetzelfde vaccin aangeboden en dit vijf weken na de tweede dosis die al met betrokkenen werd afgesproken. Na deze derde dosis zullen deze personen minstens even goed beschermd zijn tegen COVID-19 als andere mensen die dit vaccin kregen.

Er is, volgens Koen De Meester, voorzitter ELZ Demerland vzw, op geen enkel moment een risico geweest voor de gezondheid van betrokkenen en de bijkomende inspuiting garandeert een volwaardige bescherming tegen covid-19.

De nodige maatregelen werden reeds getroffen om een herhaling van dergelijk incident in de toekomst uit te sluiten.

De andere inwoners die op zaterdag 10 april gevaccineerd werden in Den Amer in Diest en niet gecontacteerd werden per telefoon of mail en deze week geen brief ontvangen, hoeven zich geen zorgen te maken. Bij hun werd de juiste dosis toegediend.

Lees meer over