Werken rond de Kerkomsesteenweg in Boutersem

Kruispunt met Malendries en Kumtichsestraat
In het dossier ‘verbindingsriolering Kerkomsesteenweg’ komen er nog heel wat werken aan. Zo zal in oktober het kruispunt met de Kumtichsestraat en de Malendriesstraat 20 dagen afgesloten zijn en worden er rioleringswerken uitgevoerd aan de Kumtichsestraat. Deze werken duren zeker tot half november.

De aanleg van de riolering in de Koppeleikenstraat is nagenoeg uitgevoerd Er kan gestart worden met de werken voor de heraanleg van het wegdek. Volgens de planning kan half november de eerste laag asfalt geplaatst worden.

In een volgende fase worden de rioleringswerken in de Kumtichsestraat op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot huisnummer 24 aangevat. Deze werken starten op 20 september en duren tot midden november. Er zal tijdelijke doorgang voor plaatselijk verkeer in de Kumtichsestraat mogelijk zijn vermoedelijk van 5 tot 26 oktober. Eind oktober is de heraanleg van de rijweg in beton voorzien.

Kruispunt afgesloten

Vanaf 6 oktober zal ook het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Kumtichsestraat en  Malendriesstraat (foto Google) gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Ten laatste op 26 oktober zal het kruispunt weer in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd.

Langs de Kerkomsesteenweg op het gedeelte vanaf hogervernoemd kruispunt tot de grens met Binkom zullen er vanaf 26 oktober voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen. Gedurende een drietal tal weken zal er vanaf dan ernstige hinder zijn voor het doorgaande verkeer. Er komen verkeerslichten met alternerend verkeer.

Meer informatie over de werken via: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg

Lees meer over