Wat met de objecten van de Sint-Remigiuskerk van Neervelp?

Tentoonstelling van kerkelijke objecten
De Sint-Remigiuskerk van Neervelp heeft sinds januari een nieuwe bestemming. Het kerkgebouw wordt een ruimte voor ontmoeting en overleg, voor muziek, kunst en cultuur, voor studie en stilte.

De kerk is samen met de ommuring, het omliggende kerkhof en de pastorietuin als monument beschermd sinds 2002. Het orgel werd in 1981 al beschermd. Het architectenbureau AST77 is gestart met een ontwerp, dat het kerkgebouw moet klaarmaken voor deze functie, met minimale ingrepen en respect voor het verleden van de kerk.

Er wordt ondertussen ook bekeken wat er met de kelken, schilderijen en heiligenbeelden moet gebeuren. Het plaatselijke bestuur onderzoekt met verschillende partners, overheden en experten, onder leiding van PARCUM, de betekenis en de toekomst van dit patrimonium. In het kader hiervan werd einde vorig jaar een tentoonstelling (foto) opgebouwd rond alle voorwerpen uit de Sint-Remigiuskerk.

Deze tentoonstelling met 182 historische kunstobjecten was ook een participatiemoment voor de bezoekers en dus ook de inwoners van Neervelp. Er kwam wel 90 bezoekers om een kijkje te nemen. Men kon vragen beantwoorden als ‘Wat lijkt u leuk om in de kerk te doen?’ en ‘Wat lijkt u leuk om in de omgeving te doen?’ Verder konden de mensen zich nog uitspreken over de betekenis en de toekomst van de tentoongestelde voorwerpen.

Het waardering en herbestemmingstraject heeft ondertussen al een schat aan informatie opgeleverd over de objecten, zeker over het lederen misboek van Ph. Veith uit 1731. Op het einde van het traject zal een lijst opgesteld worden. Voor elk object zal een herbestemming voorgesteld worden, maar daar is de goedkeuring voor nodig van de gemeente, de provincie, Erfgoed Vlaanderen en het Bisdom.

Lees meer over