Vzw ’t Vlindertje wordt vervangen door vzw Infano in Boutersem

Grond is eigendom van de gemeente
Tijdens de digitale raadszitting in Boutersem werd de overdracht van de erfpacht goedgekeurd van vzw ’t Vlindertje, naar de nieuwe vzw die het kinderdagverblijf overneemt.

't Vlindertje beschikt over 56 gesubsidieerde plaatsen voor de opvang van kinderen van 0-3 jaar, aan de Stationstraat  89 in Boutersem. “De erfpacht wordt overgedragen naar de nieuwe vzw in het kader van de overname. Het ging financieel moeilijk met ’t Vlindertje ook al door de wijziging van het subsidiëringsysteem. Zelfs met steun te geven is het niet gelukt om de financiën weer positief te krijgen. Vandaar de overname door vzw Infano”, aldus Tinne Alaerts, schepen voor Kinderopvang (CD&V).

De gronden aan de kinderopvang zijn eigendom van de gemeente. De gemeente had die in erfpacht gegeven aan de eerste vzw. Vandaar nu een nieuwe overdracht van de erfpacht aan vzw Infano, een organisatie die beschikt over meerdere kinderdagverblijven.

Lees meer over