Verdeeldheid rond dierenasiel Honsem in schepencollege Boutersem

De oude hoeve in Honsem
We maakten reeds melding dat de aanvraag voor een dierenasiel in een afgelegen hoeve in Honsem-Willebringen geweigerd is. De weigering van de omgevingsvergunning werd genomen door het schepencollege, niet bij consensus zoals gebruikelijk, maar bij meerderheid van stemmen. Op de sociale media staan veel reacties tegen deze beslissing. Schepen voor Ruimtelijke Ordening Janina Vandebroek Open VLD), was de enige die voor een dierenasiel stemde. Burgemeester Vervliet, schepen Allaerts, schepen Dusart (CD&V ) en schepen Devroye (N-VA) hebben gestemd voor weigering.

Schepen Janina Vandebroeck verduidelijkt waarom zij voor het asiel stemde. “Ten eerste ligt de oude hoeve (foto), waar het asiel zou worden ingericht, in agrarisch gebied en staat deze al jaren leeg. Een opvanginitiatief om verloren, vergeten en achtergelaten honden en katten een nieuwe kans te kunnen geven, zou dan ook een zeer mooie nieuwe invulling voor deze verlaten hoeve kunnen zijn geweest.”

Biodiversiteit of nimby?

 “Het zou ook een beperkt asiel zijn voor de opvang en verzorging van 90 katten en  25 honden. Om het evenwicht met de omgeving en de buurt te bewaren, had de VZW Dierenasiel Tienen al heel wat waarborgen in de aanvraag voorzien: er zouden groenbuffers komen, een boomgaard, een eigen hok voor elke hond, zonder zicht op de andere honden om het onnodig ‘blaffen’ tegen te gaan, en dergelijke meer. Als vergunningsverlenende overheid kon de gemeente zelfs nog bijkomende voorwaarden opleggen zoals bijvoorbeeld geluidscherm naar de straatkant, onafhankelijke geluidmonitoring, en dergelijke meer. De VZW was ook zeer bereid om te blijven zoeken naar bijkomende maatregelen zoals het gebruik van dubbel glas “.

 “De weigering werd voornamelijk genomen om redenen van ‘biodiversiteit’. Maar daar ben ik het niet mee eens. Het is absoluut niet redelijk aan te nemen dat zulk een beperkt asiel , met maximum  25 honden, de biodiversiteit in de omgeving van de Jordaanvallei zou vernietigen. En zeker niet indien men kijkt naar de geboden mogelijkheden qua groenbuffers, schermen en dergelijke meer. Ik vrees dan ook ten stelligste dat de ‘biodiversiteit’ in deze wordt gebruikt om nimby-redenen te verhullen”, besluit schepen Vandebroeck.

De leden van het schepencollege hadden zich voorgenomen om  in eventuele commentaren hun standpunten in wederzijds respect te verduidelijken en polariserende polemieken te vermijden. Maar het is duidelijk dat er onenigheid heerst in de rangen. Op sociale media krijgt het gemeentebestuur de verwijten ‘dieronvriendelijk’ te zijn.

Lees meer over