Vanaf 17 mei geen verkeer tussen Leuvensesteenweg en E40 door onderhoudswerken

Spoordijk bijna klaar voor verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer renoveert vanaf 17 mei tot eind oktober het wegdek van de Neervelpsestraat/Smidstraat/Stationsstraat (N234) in Boutersem. Over een afstand van ongeveer twee kilometer, na het op- en afrittencomplex van de E40 tot net voor het kruispunt met de Leuvensesteenweg, krijgt de rijweg een nieuwe asfaltlaag. De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de voetpaden in de bebouwde kom heraan te leggen en het kruispunt met de Stationsstraat veiliger in te richten. De hele werfzone wordt hiervoor afgesloten voor verkeer. Tot eind oktober moet het verkeer via de E40 snelwegcomplexen in Haasrode of Tienen omrijden.

Renovatie wegdek Neervelpsestraat/Smidstraat

Door het intensieve gebruik is het wegdek van de N234 aan onderhoud toe. Voor de rijweg een nieuwe asfaltlaag krijgt, wordt eerst het wegdek vlakker gemaakt door de huidige asfaltlagen af te schrapen en de betonplaten te herstellen. Deze ingrepen moeten de geluidshinder en de trillingen die de bewoners in de Smidstraat nu ondervinden sterk verminderen.

 

Vernieuwing voetpaden bebouwde kom

De gemeente Boutersem legt dan weer gelijktijdig nieuwe voetpaden aan in de zone van de bebouwde kom, vanaf de Stationsstraat tot iets voorbij de Kerkweg. De bestaande voetpaden worden opgebroken en vervangen door een nieuwe verharding. Ook de boordstenen worden vernieuwd. 

 

Herinrichting kruispunt Stationsstraat met Smidstraat

Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur van Boutersem beslisten om de voorrangsregeling op het kruispunt van de Smidstraat en de Stationsstraat om draaien. Voortaan zullen de bestuurders die op de gewestweg (N234) rijden voorrang hebben op het verkeer dat uit de Stationsstraat komt. Het bochtige tracé van de weg blijft behouden om te vermijden dat bestuurders hun snelheid niet aanpassen. Op een informatiemoment dat op 10 mei plaatsvond, uitten omwonenden hun bezorgdheid over de veiligheid van de actieve weggebruikers op het kruispunt. Wegen en Verkeer zit voor het einde van de maand nog samen met het gemeentebestuur, om te bekijken welke bijkomende maatregelen er eventueel nog genomen kunnen worden.

Doorgaand verkeer via Haasrode of Tienen

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt de hele werfzone afgesloten voor verkeer. Vanaf 17 mei tot eind oktober kan verkeer de N234 niet gebruiken van en naar het op- en afrittencomplex Boutersem. Een omleiding wordt voorzien via de Leuvenselaan, Westelijke Ring en de Zuidelijke Ring in Tienen. Verkeer dat normaal afrit 24 Boutersem neemt, moet de E40 volgen en afrit 25 in Tienen of afrit 23 in Haasrode gebruiken. Om de snelweg op te rijden geldt dit uiteraard ook. 

 

Fietsomleiding 

Wanneer de voetpaden in de bebouwde kom worden vernieuwd, is de Smidstraat niet toegankelijk met de fiets. De fietsomleiding loopt in beide richtingen via de Stationsstraat, Kerkweg, Dreefstraat, Redingenstraat en de trage weg parallel met de E40. 

Communicatie

Omwonenden ontvingen een infobrief in de bus en konden op 10 mei een online infosessie bijwonen waarin meer details over de aanpak en de fasering van de werken werd gegeven. Deze infosessie werd door meer dan 150 aanwezigen gevolgd.


Voor meer informatie over de projecten van Wegen en Verkeer in Boutersem kan je terecht op: wegenenverkeer.be/boutersem.

Lees meer over