Twee participatieprojecten weerhouden: nestkasten voor steenuilen en een echt ontmoetingsplein voor Neervelp

Droomtekening van Wietse voor ontmoetingsruimte
De gemeente Boutersem stelt jaarlijks de inwoners in staat om een eigen begrotingsvoorstel te doen. Hiervoor wordt in het investeringsbudget jaarlijks 10 000 euro voorzien. De gemeenteraad woog de verschillende voorstellen tegen elkaar af en voor 2021 werden broedkasten voor steenuilen en het dorpsplein van Neervelp, weerhouden.

In het project voor steenuilen is het de bedoeling de versleten nestkasten te vervangen en op geschikte locaties in de buurt nestkasten bij te hangen. De planning is de nieuwe nestkasten komend najaar en winter op te hangen. Het project werd ingediend door Philippe Smets van de Uilenwerkgroep en wordt opgevolgd door de milieudienst van Boutersem

In Neervelp is er geen echt dorpsplein. ‘Het zou mooi zijn mocht er een buitenplek zijn in het dorp waar de verbondenheid meer permanent voelbaar is, waar dorpsgenoten elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten’ zo stond in et project ingediend door het buurtcomité. Het comité wil voor de inrichting van de ontmoetingsruimte een ontwerpwedstrijd uitschrijven. Er bestaan al droomplannen en tekeningen van een mogelijke ontmoetingsruimte, gerealiseerd door Wietse (foto).

“Het gaat om 10.000 euro voor de twee projecten samen, dus in principe elk 5000 euro. Voor het ingediende project van Neervelp zal het budget evenwel niet volstaan. Wij gaan dat kaderen in de globale renovatie. We combineren dat met de restauratie van de ingestorte kerkhofmuur en met de inrichting van de kerk als cultureel-artistieke ruimte. Dat als binnenruimte, maar meteen er ook een buiten ontmoetingsruimte aan koppelen. In Neervelp hebben we trouwens een zeer actieve recreatieve en culturele buurtwerking. Voor de realisatie van dit project gaan we samen zitten met de initiatiefnemers, de architect en Erfgoed”, zegt burgemeester Chris Vervliet.

Lees meer over