Sam Robijns is het nieuwe raadslid in Boutersem

De voltallige gemeenteraad
Tijdens de digitale gemeenteraad van 25 februari legde Sam Robijns de eed af als nieuw raadslid voor sp.a.

Na het ontslag van Gunther Janssens tijdens de vorige raadszitting kwam ook het officiële ontslag van de voormalige schepen. Omdat er onverenigbaarheid was voor de eerste opvolger ging het zitje in de gemeenteraad naar tweede opvolger Sam Robijns (foto links beneden). Zij legde de eed af als nieuw raadslid.

Stijn Langendries wordt de nieuwe fractieleider voor sp.a, die in totaal vijf oppositieraadsleden telt. Door het wegvallen van Gunther Janssens in de politieraad gaat dat mandaat naar Pieter Cortoos.

Lees meer over