Rioleringswerken aan de Spoorwegstraat in Roosbeek nodig voor wachtbekkens

Rioleringswerken en wachtbekkens
Op donderdag 22 april starten de werken in de Spoorwegstraat in Roosbeek- Boutersem. Hierbij zal de toplaag asfalt over de volledige breedte van de weg gefreesd worden. Daarna zal één weghelft opgebroken worden voor de aanleg van de riolering. In het project zit ook de aanleg van drie wachtbekkens ten zuiden van de spoorweg.

Voor een zuivere Velpe

De werkzaamheden omvatten vooral de aanleg van drie wachtbekkens ten zuiden van de spoorweg: achter de spoorweg ter hoogte van de ambachtelijke zone, langs het kapelletje aan het begin van de Kolemveldstraat en ter hoogte van de voormalige overweg van de Spoorwegstraat (foto). In totaal zal hiervoor ongeveer 5000 m³ grond afgevoerd moeten worden en dat zal voornamelijk gebeuren via de overweg van de Kolemveldstraat.

Het is naar aanleiding van de aanleg van de wachtbekkens  dat er  rioleringswerken dienen uitgevoerd te worden in de Spoorwegstraat en het stukje Kolemveldstraat tussen de Leuvensesteenweg en de spoorwegovergang. In de Spoorwegstraat wordt er maar één weghelft opgebroken en vernieuwd voor de aanleg van de riolering. Op die manier zullen de woningen buiten de werkuren nagenoeg steeds bereikbaar zijn.  Voor de rioleringswerken in de Kolemveldstraat zal de tractorsluis tijdelijk verwijderd worden zodat de bewoners via Vertrijk kunnen rijden, maar dat is voor later. Een sterk bepalende factor voor de uitvoering van de werken  zal mogelijk het voorafgaandelijk archeologisch onderzoek zijn.

De huidige riolering aanwezig in de Spoorwegstraat en Kolemveldstraat transporteert te veel regenwater richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Roosbeek. Dat regenwater is voornamelijk afkomstig van de velden aan de zuidzijde van de spoorweg, maar komt ook van de straten en daken van de woningen. Met deze werken zal Aquafin het huishoudelijk afvalwater scheiden van het regenwater zodat het afvalwater efficiënter kan gezuiverd worden en de kans dat het nog ongezuiverd in de Velpe terechtkomt verkleint. De drie bufferbekkens zullen het regenwater  bufferen en vertraagd afvoeren richting de Moergracht en de Grote Vondelbeek.

Lees meer over