Oude gebouwen kosten veel geld in Boutersem

De Boerenzaal in Kerkom te duur
Bij de voorstelling van het meerjarenplan van de gemeente Boutersem haalde burgemeester Chris Vervliet (CD&V) aan dat er bijzondere aandacht moet gaan naar oude gebouwen van de gemeente die (te) veel kosten. Hij haalde als voorbeeld de Boerenzaal in Kerkom (foto) aan, maar er zijn er heel wat meer.

“Voor de Boerenzaal hadden we eerder meer dan 100.000 euro herstellingskosten voorzien, maar we gaan eerst onderzoeken wat we met de buurthuizen gaan doen. We hebben nog een buurthuis in Willebringen, in Vertrijk en het gebouwtje ernaast waar petanque wordt gespeeld, zaal Schuttersveld in Neervelp, en de gemeentelijke feestzaal en cultureel centrum in Boutersem.”

“In 2017 kwam er een audit naar de kwaliteit van de buurthuizen en daaruit bleek dat om die te herstellen wel anderhalf miljoen euro nodig was. Dat is nog een onderschatting en de gemeentelijke feestzaal was daar zelfs niet inbegrepen”, zegt burgemeester Vervliet.

“Ook het OCMW-gebouw en het kasteel van Kwabeek dat als gemeentehuis fungeert zijn aan herstelling toe. Door de ontwijding van de kerkgebouwen worden die ook toegewezen aan de gemeente. Voor de kerk van Neervelp is er een goedgekeurd Leaderproject, maar dan zijn er nog de kerken van Boutersem, Kerkom en Willebringen. Daarbij komen nog drie pastorieën in Butsel, Boutersem en Neervelp. Twee daarvan worden nu nog wel gebruikt door dienstencheque-ondernemers.”

“De schoolsportzaal aan de Kerkomsesteenweg, die ook polyvalent gebruikt wordt, wordt al gerenoveerd voor 1,3 miljoen euro. Alleszins de herstelkosten aan oude gebouwen swingen momenteel de pan uit. Dat is niet bij te houden. We moeten ons nu bezinnen wat we ermee gaan doen. Het zal niet mogelijk zijn alles te behouden”, besluit de burgemeester.

Lees meer over