Organiseer eens zelf een activiteit in Boutersem

Skaten met Dworfi
Skaten met rapper Dworfi (foto) tijdens de krokusvakantie was een fijn initiatief voor de jeugd. Rekening houdend met de Coronamaatregelen was dit toch een lichtpuntje. Dit initiatief kwam van enkele ouders. De gemeente Boutersem ondersteunt trouwens dergelijke initiatieven.

Inwoners die activiteiten willen organiseren om de sociale vereenzaming onder hun dorpsgenoten op te vangen, kunnen hiervoor rekenen op een tegemoetkoming tot 150 euro voor eventuele kosten, binnen het totaalbudget van 3000 euro.

Voor jongeren die activiteiten willen organiseren ten behoeve van hun leeftijdsgenoten wordt nog een bovenop een budget van 3000 euro gereserveerd, ook met een maximum van 150 euro per aanvraag.

Financiële tegemoetkoming aan de gemeente moet aangevraagd worden via dienstfinancien@boutersem.be

Lees meer over