Herinrichting van de Transmetsite in Boutersem

Site Transmet
De gemeente organiseert een infomarkt over de geplande herontwikkeling van de Transmetsite aan de Leuvensesteenweg 270 in Boutersem. Het gaat om de woning, parkeerterrein en loodsen. Het project is gesitueerd in het kernwinkelgebied in het centrum van Boutersem.

De aanvraag heeft betrekking op een eerste ontwerp van de ontwikkeling, namelijk op het slopen van de woning en de boogloodsen, het opbreken van de verhardingen en het bouwen van vier gebouwen met telkens 6 woningen. Het project kiest voor een zuinig ruimtegebruik met herstel van park- en overstromingsgebied, ondergronds parkeren en woningen die gericht zijn naar het zuiden en het park.

Het openbaar onderzoek start op 16 september en loopt tot en met 15 oktober. Om dit project toe te lichten organiseert de gemeente op maandag 20 september in zaal Iris van het cultureel centrum, aan de Kerkomsesteenweg 55,  een informatiemarkt. De informatiemarkt is doorlopend toegankelijk van 17.30 u tot en met 20 uur. Deze infomarkt loopt gelijktijdig met die over de Vavantassite.

Tijdens de informatiemarkt kan men vragen stellen aan de dossierbeheerder van de dienst omgeving van de gemeente Boutersem, aan de ontwerpers van het plan en aan de leden van het college. De plannen kunnen geraadpleegd worden bij de dienst omgeving.

Info: https://www.boutersem.be/nieuwsdetail/2216/infomarkt-herontwikkeling-site-transmet-leuvensesteenweg-270

Lees meer over