Gevels en daken van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Vertrijk krijgen opknapbeurt

Eerst gevels en daken dan interieur
Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) zet het licht op groen voor de interieurrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Vertrijk. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 1.629.950,35 euro toe. “Enkele jaren geleden werd de Hemelvaartkerk de hoofdkerk van Boutersem. Alle misvieringen van de zeven parochies, plus de vormsels en de eerste communies, vinden er nu plaats. De restauratie werd voorbereid met een materiaaltechnisch onderzoek. De pastoriemuur en de kerkhofmuur zijn al gerestaureerd. Nu is het tijd om de gevels en daken aan te pakken. Nadien wordt ook het interieur van de kerk opgeknapt”, zegt minister Diependaele.

 Na restauratie van de pastoriemuur en kerkhofmuur  (Foto Joeri Mertens voor restauratie) is nu de restauratie van de gevels en daken aan de beurt. Nadien wordt ook het interieur (foto Erfgoed) en het meubilair van de kerk aangepakt.

 De Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk is een mooi bewaard voorbeeld van een Lodewijk XV-geïnspireerde plattelandskerk uit het laatste kwart van de achttiende eeuw. De kerksite is in archieven al sinds de twaalfde eeuw vermeld en is een opmerkelijk concept door de flankerende paviljoenvormige bijgebouwtjes namelijk een paarden- en koestal.

 De Vertrijkse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en het kerkhof zijn sinds 1942 beschermd als monument en in 2011 is deze bescherming uitgebreid met het ommuurde voorpleintje en de volledig ommuurde tuin, de kerkhofstraat en de Sint-Luciakapel. De relatie die de kerk heeft met het gekasseide kerkhofsteegje dat langs de kerkmuur steil afdaalt naar de miraculeuze Sint-Luciabron is uniek.

 Al in de veertiende eeuw was de kerk een belangrijk bedevaartsoord. Volgens de legende had Sint-Lucia na het verschijnen van de martelares Agatha de geloften van maagdelijkheid afgelegd. Haar bezittingen verdeelde ze onder de armen. Ze werd, omstreeks 303 in Syracuse, gedood met steken van een zwaard in de hals.

Lees meer over