Extra maatregelen voor het kruispunt aan de Smidstraat in Boutersem

Actie door ondeugende burgers krijgt toch extra maatregelen
Naar aanleiding van de online infosessie van 10 mei over de wegenwerken in de Neervelpsestraat, Smidstraat en Stationsstraat in Boutersem, komen er extra maatregelen op het kruispunt. Meerdere deelnemers uitten toen hun bezorgdheid over het kruispunt Smidstraat - Stationsstraat. Daar werd ook al actie tegen gevoerd door ondeugende burges uit Boutersem met de campagne ‘MaaiMijNiet’, omdat fietsers in de toekomst geen voorrang meer krijgen op dat kruispunt (foto).

De organisatoren beloofden om deze meldingen te bespreken en te bekijken of er verbeteringen inzake fietsveiligheid voorzien kunnen worden. Ondertussen vond er overleg plaats tussen Wegen en Verkeer en de gemeente en is de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid samengekomen. Er werden nieuwe maatregelen beslist.

Fietssuggestiestroken

Er komen fietssuggestiestroken op elke tak van het kruispunt: zo kan de fietser zich veiliger opstellen t.o.v. het autoverkeer. Vanuit het centrum van Vertrijk kan de fietser zich midden op de Stationsstraat opstellen voor de haaientanden om zo vlotter en veiliger linksaf de Smidstraat in te rijden. 

Er komt een overfietsbare betonstrook: kom je uit de richting van het station en wil je aan het kruispunt linksaf richting centrum, dan begeef je je als fietser midden de rijbaan. Ook hier geven de fietssuggestiestroken aan dat dit kan. De wagens achter de fietser moeten stoppen Zo hoef t die enkel het toekomend verkeer gade te slaan. Oversteken kan direct aan het kruispunt want de betonnen strook tussen het rode fietspad en de rijweg wordt zo aangelegd dat hier comfortabel overheen kan gefietst worden.

Zone 30 en zebrapad

Er komt een zone 30 km/uur vanaf basisschool De Notelaar tot aan de wegversmalling iets voorbij de Kerkweg. Daarbovenop wordt het parkeren geschrankt geregeld zodat een natuurlijke snelheidsremmer ontstaat.

Aan het toegangspad naar de achterliggende voetweg wordt een zebrapad aangelegd. In een zone 30 wordt dit normaal niet gedaan, maar omdat de gemeente deze voetweg wil opwaarderen ontstaat er een verzamelende locatie voor voetgangers. Om de zichtbaarheid van voetgangers die deze oversteekplaats gebruiken te vergroten komt er zowel voor als achter het zebrapad een parkeerverbod.

Lees meer over