Eeuwig leven voor de Sint-Annakerk van Roosbeek

Kerk Roosbeek wordt museum
Het kerken- en pastorieplan voor groot Boutersem is ingegaan. De kerken van Boutersem, Kerkom, Roosbeek, Neervelp en Willebringen zullen na Pasen 2021 herbestemd worden en onttrokken aan de eredienst. De bestemming van de kerk van Roosbeek ligt al vast: naast een multifunctionele functie ook een museale functie voor de ganse bevolking van Boutersem.

Het is de bedoeling de waardevolle roerende goederen uit de vijf kerken die sluiten in Roosbeek te bewaren. Het project Sint-Annakerk werd geselecteerd voor het initiatief van de provincie Vlaams-Brabant: ‘Een eeuwig leven voor je landelijke kerk’. Dit houdt in dat er met de hiervoor ontvangen subsidies voor 31 oktober 2021 een pop-up activiteit rond de herbestemming van de kerk moet opgezet worden.

Naast de publiciteit is de opzet van de pop-up ook het peilen naar de interesse van de plaatselijke bevolking, het zoeken van medewerkers en het bereiken van zoveel mogelijk doelgroepen.

Ondanks de moeilijke coronatijden werd in Boutersem een projectgroep opgericht om die pop-up te realiseren, hierbij begeleid door PARCUM, het centrum voor religieuze kunst en cultuur. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van PARCUM, de gemeente, Velpeleven, de cultuurraad, de centrale kerkfabriek, de kerkfabriek Roosbeek en onafhankelijke experten.

Voor de eerste activiteit wordt gemikt op half september 2021. Het is de bedoeling de pop-up te openen met een tentoonstelling waarbij de zeven parochies van Boutersem aan bod komen. Aan de hand van de beelden van 7 patroonheiligen wordt het verhaal van elke parochie verteld. Verder zal elke parochie een vijftal voorwerpen, filmpjes, foto’s, documenten … tentoonstellen die het verhaal van hun patroonheilige ondersteunt.

Er wordt een oproep tot medewerking gelanceerd aan alle inwoners van Boutersem. Iedereen die iets afweet van zijn parochie kan contact nemen met Leen Jansen, leen.jansen@dewallef.eu of Daniël Vandenhoeck, d.vandenhoeck@skynet.be

Lees meer over