Boutersem zoekt ‘Dichter aan de Velpe’

Op zoek naar dorpsdichter
De gemeente Boutersem gaat op zoek naar een dorpsdichter, man of vrouw. Een dorpsdichter kan mensen verbinden, hen met een frisse blik laten kijken naar hun onmiddellijke omgeving en hen amuseren met spitse, pakkende of lichtvoetige taal. De gemeente Boutersem zet in op projecten om lokale kunstenaars te ondersteunen en wil daarom een “Dorpsdichter van Boutersem” aanstellen. Een dorpsdichter kan de buitengewone culturele troeven van Boutersem nog beter in de verf zetten, meent schepen Bart Dusart. De gemeenteraad keurde het reglement goed.

De positie van dorpsdichter staat open voor iedereen die in Boutersem woont met een minimumleeftijd van 16 jaar. Burgers van buiten de gemeente kunnen hun kandidatuur stellen. Zij moeten wel een duidelijk aantoonbare band met de gemeente hebben, dit kan impliceren lid zijn van Boutersemse verenigingen, actief zijn in het maatschappelijk weefsel van de gemeente, familie wonen hebben of hier een professionele band hebben met de gemeente. Inwoners met een politiek mandaat komen niet in aanmerking.

Om geselecteerd te worden dient de inzending van de kandidaat te bestaan uit een korte motivatie en 3 gedichten, één met thema gekozen door het college en twee over een zelfgekozen onderwerp.  De ingezonden gedichten moeten eigen werk zijn en mogen nog niet eerder gepubliceerd zijn. Enkele mogelijkheden wanneer er kan gevraagd worden om een gedicht te schrijven zijn: een historische gebeurtenis, een Nieuwjaarsgedicht, occasionele culturele activiteiten die door het gemeentebestuur georganiseerd of ondersteund worden, of meewerken aan de initiatieven van de bibliotheek.

De gedichten worden ondertekend met een pseudoniem. De persoonsgegevens van de inzender worden op een afzonderlijk blad vermeld. Dit blad dient in een gesloten enveloppe samen met de gedichten te worden verzonden. Deze worden  gestuurd naar : Gemeente Boutersem, Cultuurdienst,  Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem.

De naam van de eerste Boutersemse dorpsdichter zal worden bekendgemaakt op 12 augustus 2021 tijdens de herdenking van de Slag bij Boutersem en daar zal de dichter zijn of haar themagedicht voordragen, weliswaar steeds rekening houdend met de dan geldende Corona-maatregelen. De dorpsdichter wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.  Deze periode is niet verlengbaar.  Een dorpsdichter kan slechts één periode in functie zijn.

Lees meer over