Vakantiewerking Bekkevoort zoekt monitoren

Kinderrechtenfestival in stadhuis
Ook deze zomer valt er opnieuw heel wat te beleven in Bekkevoort voor kinderen tussen 3 en 15 jaar dankzij de gemeentelijke vakantiewerking De Ravotter... meer dan alleen spelen!. Om de themaweken van de gemeentelijke vakantiewerking in goede banen te leiden zoekt de dienst
vrije tijd monitoren.

De gezochte monitoren bereiden spel- en sportactiviteiten voor, begeleiden de activiteiten en nemen deel aan de evaluatie. Zij krijgen hiervoor een onkostenvergoeding van 35 euro per dag. Er zijn heel wat leuke themaweken die de monitoren kunnen begeleiden, namelijk een Tiktok- en craftingkamp, een boekjeskamp met sport en spel, een dj en coolkidskamp, een Curieuzeneuzekamp met sport en spel, een kookkamp met sport en spel en een Wildcamp.

Voorwaarden
Geïnteresseerden moeten minstens 16 jaar zijn. De kandidaat-monitor neemt deel aan een kennismakingsgesprek met de dienst vrije tijd voor de aanstelling door het schepencollege. De kandidaat woont een informatievergadering bij waarin de begeleiding van de themaweken wordt toegelicht en waarin een aantal belangrijke richtlijnen worden gegeven.

Je kandidaat stellen als monitor
Dit kan online in op www.bekkevoort.be/monitor. In het gemeentelijk infoblad van maart 2021 zit er ook een inschrijfstrook. Info Dienst vrije tijd, 013/46 05 65 – 013/46 05 89, jeugd@bekkevoort.be – sport@bekkevoort.be

Lees meer over