Op zoek naar de schat in en om de bib, het gemeentehuis en het @BEN-gebouw in Bekkevoort

Bekkevoort
In de bibliotheek van Bekkevoort kunnen kinderen deze zomer op zoek naar een schat. De zoektocht loopt ook langs de omgeving van het gemeentehuis en het @BEN-gebouw. Kinderen die ze vinden, krijgen een verrassing en er zijn ook enkele hoofdprijzen voorzien.

Vlieg verstopte een schat in de bibliotheek en kinderen kunnen die vinden door acht opdrachten tot een goed einde te brengen. In de omgeving van het gemeentehuis, het @BEN-gebouwen de bibliotheek vinden ze stickers en borden waarop een opdracht staat, die moeten ze één voor één tot een goed einde brengen. Wanneer ze een opdracht oplossen, vinden ze telkens een letter, samen vormen die het codewoord dat ze aan de baliemedewerker van de bib moeten doorgeven.

Wanneer ze de schat vinden, krijgen ze een verrassing en de kinderen kunnen ook meedingen naar één van de hoofdprijzen, hiervoor moeten ze enkel hun gegevens achterlaten in de bibliotheek.

Het spel kan op 2 niveaus gespeeld worden, enerzijds is er de blauwe reeks die geschikt is voor kinderen van het 1ste tot het 3de leerjaar, anderzijds is de rode reeks eerder voor kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar.

Wanneer je het spel gaat spelen, neem je best een stuk papier en een pen mee om de letters die je vindt op te te schrijven.

Het spel kan je spelen tot 31 augustus en de start is aan de bibliotheek in de E.Coolstraat 17a in Bekkevoort. Om het te spelen heb je zo’n 30 à 45 minuten nodig. Omdat je het paswoord moet vertellen aan een medewerker van de bibliotheek kan je dat uiteraard alleen doen wanneer de bib open is. Je prijs afhalen kan tot 11 september.

Nog meer te beleven in de bib

In de bib valt deze zomer nog meer te beleven want kinderen (3-12 jaar) kunnen er op reis naar 6 originele bestemmingen en kunnen dat zelfs doen in hun eigen kot. In de bibliotheek kunnen ze namelijk een reispas afhalen met daarop 6 bestemmingen die elk voor een ander soort boek staan die ze kunnen lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in hun reispaspoort. Wanneer die vol is, kunnen ze de pas in de bib inruilen voor een verrassing en aan het einde van de zomer worden er nog een aantal prijzen verloot onder de deelnemers. 

Wanneer? Tot 31 augustus 2021. De kinderen kunnen hun volle reispas inleveren in de bib tot 5 september 2021.

Lees meer over