Een laptop voor alle leerlingen en kleuters in basisschool De Verre Kijker

Digitalisering

In het kader van de Digisprong hebben de gemeentelijke basisschool De Verre Kijker en het lokaal bestuur in Bekkevoort besloten om nog meer in te zetten op de digitalisering van het onderwijs. Daarom komen er extra middelen voor IT-infrastructuurwerken en de aankoop van IT-toestellen.

Elke leerling in het vijfde en zesde leerjaar heeft nu zijn eigen laptop en  ook voor het kleuteronderwijs en de eerste vier leerjaren zijn er extra IT-toestellen aangekocht.De leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden om te differentiëren waardoor zwakkere leerlingen meer op maat kunnen begeleid worden, sterkere leerlingen meer uitgedaagd met bijvoorbeeld extra oefeningen, de leerprocessen efficiënter worden en de leerlingen beter opgevolgd worden”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Dat alle leerlingen nu een eigen laptop hebben, zorgt voor meer gelijkheid want ook zij, waar thuis geen computer aanwezig is krijgen hierdoor gelijke kansen. “Doordat alle leerlingen over dezelfde laptop beschikken, kan de leerkracht maximaal blijven focussen op de inhoud en kan de IT-coördinator van de school snelle ondersteuning bieden. Het wordt ook veel makkelijker om afstandsonderwijs aan te bieden aan leerlingen die bijvoorbeeld ziek thuis moeten blijven.” 

Lees meer over