Werken in Begijnendijk gaan derde fase in, buurtbewoners zullen oprit tijdje niet kunnen gebruiken

Werken gaan derde fase in.
De werken voor de verbindingsriolering in de Dorpstraat en de Betekomseseenweg in Begijnendijk gaan een derde fase in, meteen de laatste. Na de aanleg van de riolering wordt gestart met de heraanleg van de wegverharding.

Dat wil zeggen dat de aannemer achtereenvolgens betonnen rijwegen zal aanleggen, langlopende goten en boordstenen, fietspaden zal aanleggen of herstellen, de bestrating van de huistoegangen aan de fietspaden zal aansluiten en de bermen en allerhande plaatselijke werken en herstellingen zal afwerken.

De volgorde van de eerste drie onderdelen kan mogelijk wijzigen, afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden, maar belangrijk voor de bewoners is het feit dat ze tijdens de werken geen gebruik kunnen maken van hun oprit. Pas na drie à vier weken zal het verkeer weer over de nieuwe betonconstructie kunnen rijden.

Opritten niet bereikbaar 

Concreet zullen de meeste opritten langer dan vier weken ontoegankelijk zijn. De lange periode heeft te maken met het feit dat zelfs werfverkeer niet over het pas aangelegd beton kan rijden en een tiental moet wachten. “Wij schatten de totale duur van de hinder op ongeveer een zestal weken als de weersomstandigheden gunstig blijven. Tijdens die periode dien je een alternatief te zoeken om jouw auto buiten de werf beschikbaar te houden”, luidt het.

De aannemer belooft de betrokkenen op de hoogte houden van de evolutie van de werken. Als alles volgens de laatste planning verloopt wordt aangevangen met betonwerken op het deel tussen de Raamstraat en de Goreweg. Het kruispunt van de Betekomsesteenweg met de Raamstraat is in het begin van de week van 19 april 2021 voorlopig nog toegankelijk. Er wordt gezocht naar een oplossing om de ontoegankelijkheid van de zijstraat naar nr. 70 (camping) zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over