Parking BS De Klimroos wordt veiliger

parking bs klimroos
De nieuwe belijning moet de parking van basisschool De Klimroos in Betekom veiliger maken. Hierna . Ook de toegangspoort zal vernieuwd worden.

"De afgelopen maanden hebben we met de technische diensten van de gemeente de parking van de gemeentelijke basisschool De Klimroos aangepakt", vertelt de bevoegde schepen, Bart Sorée (N-VA). " De belijning van de parking was sowieso aan vernieuwing toe en dit was dus het uitgelezen moment om de parking qua doorstroming en veiligheid aan te pakken. Vanuit de ouders en ook het gemeentebestuur waren er duidelijk een aantal bezorgdheden wat betreft de veiligheid van de vroegere parkeerindeling. De vroegere belijning was vooral gericht naar een maximale invulling van het aantal parkeerplaatsen waarbij weinig rekening werd gehouden met de veiligheid voor de kinderen die daar elke schooldag moeten door bewegen, zeker tijdens de spitsuren bij de opening en de sluiting van de school. Ook qua doorstroming van de wagens was er vroeger een trechter waardoor gekruist verkeer niet mogelijk was met vaak de nodige chaos tijdens de piekuren. Nu hebben we maximaal ingezet op de veiligheid van de kinderen door zoveel mogelijk veilige corridors te voorzien in de vorm van zebrapaden die zich bevinden op de parking en aan de zijkant van de parking dat toegang geeft tot de site Tumkens. Er is heel wat gepuzzeld om tot een goed ontwerp te komen van deze parking. De opzet was om veilige corridors te maken en de schoolgaande kinderen zo weinig mogelijk in conflict te laten komen met het autoverkeer. Hiervoor moesten we wel een nieuwe toegangspoort creëeren ter hoogte van de klascontainers naast de parking zodat de kinderen daar al onmiddellijk veilig via de speelplaats de school kunnen binnenstappen en een zo kort mogelijke afstand moeten afleggen op de parking zelf. Na input van de schoolraad en In samenspraak met technische diensten, schooldirectie en dienst onderwijs zijn we aan de slag gegaan om een tot een zo goed mogelijk en veilig ontwerp te komen."

Lees meer over