Okan-leerlingen worden in Betekom ondergedompeld in de wereld van theater en film

okan
Vrijdag namen de OKAN-leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut Betekom (Sjib) deel aan een workshop theater/film in het kader van het project OKAN in actie. De kennismaking met de toneelvereniging Explosief is de laatste initiatie dit schooljaar. Eerder maakten de leerlingen al kennis met capoeira, dans, chiro en de opleiding woord. Een anderstalige nieuwkomer die extra kansen krijgt om Nederlands te oefenen in zijn vrije tijd wordt sterker en voelt zich hier sneller thuis. Zo luidt het bij de initiatiefnemers.
okan

Nieuwkomers krijgen op school uitstekend onderwijs. In de onthaalklassen worden de jongeren (12 tot 18 jaar) gestimuleerd om snel en goed onze taal onder de knie te krijgen. Maar buiten de schooluren vallen de kansen om Nederlands te oefenen weg. Daar wil de provincie Vlaams-Brabant iets aan doen. De cel Vlaams karakter van de provincie schreef hiervoor een nieuw project uit. OKAN in actie ging dit schooljaar van start en wordt uitgevoerd door de taalcoaches van Groep Intro in 7 gemeenten in de provincie, waaronder Begijnendijk. Met dit project wordt ingezet op de creatie van taaloefenkansen in de vrije tijd van nieuwkomers.

De taalcoaches gingen op zoek naar bereidwillige clubs die een initiatie wilden geven voor de jongeren. Dat kan gaan over de scouts, een sportclub, de tekenacademie, de muziekschool…

Na deze initiaties worden de leerlingen aangemoedigd om na te denken over hun interesses en talenten en om eventueel aan te sluiten bij één van de verenigingen.

Op vrijdag 11 juni konden de 26 Okan-leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut kennis maken met Explosief vzw uit Begijnendijk. Deze theatervereniging bleef niet bij de pakken zitten in coronatijden: dankzij het enthousiasme van de regisseurs Mario, Karen en Lieve konden ze tijdens de lockdowns verschillende filmpjes maken waarbij de leden apart hun bijdrage filmden en instuurden. 

Vrijdag speelden de leerlingen Sneeuwwitje. Na een uurtje improvisatie-oefeningen om op te warmen, repeteerden de leerlingen in kleinere groepen hun scènes. In het laatste lesuur werd alles opgenomen. Om alles vlot te laten verlopen lazen de leerlingen het sprookje deze week al in de les Nederlands, op hun eigen niveau.

"Het was een geslaagde activiteit", blikt Kwirien Joly, Coach OKAN in actie, waarbij ze ook meteen een gemeende dank u wel tot het gemeentebestuur van gemeente Begijnendijk wil richten. "Begijnendijk was een hele fijne gemeente om mee samen te werken voor dit project. Zowel vanuit de dienst vrije tijd als vanuit het OCMW kregen we alle medewerking. Voor verschillende activiteiten mochten we de sportinfrastructuur gebruiken en er kon ook een bus ingelegd worden om ons ter plaatse te krijgen."

Lees meer over