Nieuw dienstencentrum Begijnendijk in de problemen?

Nieuw polyvalent centrum Begijnendijk op komst?
Volgens de oppositiepartij MGB zit de coalitie met een serieus probleem rond het nieuwe polyvalent cultuur- en dienstencentrum. Maar volgens de burgemeester is er geen probleem dat niet kan opgelost worden.

Het nieuwe polyvalent cultuur- en dienstencentrum in Begijnendijk is al vaak stof ter discussie geweest. En dat gaat volgens de oppositiepartij MGB nog niet snel veranderen. 

Op de gemeenteraad van donderdag 2 september werden door de MGB-fractie de realisatie van het nieuwe administratief centrum met polyvalente zaal aangekaart.. Het college van burgemeester en schepenen keurde hiervoor op 1 maart 2021 de kwalitatieve selectie voor de opdracht van deze realisatie goed. Van de twee kandidaten die geselecteerd werden om het bestek te ontvangen en werden uitgenodigd om een offerte in te dienen, was er uiteindelijk maar één reactie. Dit zelfs na een verlenging van de indieningstermijn van 21 juni 2021 naar 5 juli 2021.

“Die ene offerte  die aangeleverd werd blijkt een bedrag te bevatten dat een veelvoud is van het gebudgetteerde bedrag”, zegt raadslid Bob Michiels (MGB). “Uit navraag vanuit onze fractie kunnen we vaststellen dat er binnen de meerderheid geen eensgezindheid meer is wat dit project betreft. Burgemeester Ceulemans onthield zich van uitspraken, maar schepen Van Vlasselaer liet verstaan dat onder deze omstandigheden en in het vooruitzicht van een potentiële fusie er geen sprake kan zijn van het project in z’n huidige vorm en met dergelijke, grootschalige budgettaire impact.”

Volgens burgemeester Bert Ceulemans (Samen) is dit gebaseerd op geen enkele concrete gegevens. “Er is niemand het dossier komen inkijken, dus konden er ook geen juiste conclusies genomen worden”, zegt burgemeester Bert Ceulemans. “Op dit ogenblik bestudeert onze administratie de offerte, een lijvige bundel. Op 20 september komt de aannemer het lijvige stuk toelichten. Tijdens deze onderhandelingsperiode wordt er ook niets openbaar gemaakt en betreur ik dat er toch zogezegd gegevens worden geïnterpreteerd.”

Ceulemans benadrukt dat er grenzen zijn aan de investering van dit project. “Als na onderzoek blijkt dat de kost te hoog blijkt, zien we wel wat wel mogelijk is, eventueel een beperktere versie van de realisatie.” 

Lees meer over