Getuigenissen over Trage Weg

Trage weg
De gemeente Begijnendijk zoekt historische gegevens over een trage weg.

In 2012 werd door de gemeente Begijnendijk een gebiedsdekkende inventaris van de trage wegen opgemaakt aan de hand van officiële buurtwegen die opgenomen zijn in de Atlas der Buurtwegen en feitelijke trage wegen. Aansluitend werden de nog goed toegankelijke buurtwegen uitgerust met een naambord.

Vanaf 2013 ging het bestuur aan de slag om in eerste instantie de officiële buurtwegen te herwaarderen, indien mogelijk, met oog voor de optimalisatie en het gebruiksgemak van het netwerk en de beperking van hinder voor de eigenaars. Ook een aantal feitelijke wegen werd behoed tegen verdwijning. Om bij te dragen aan een duurzame oplossing en onnodige juridische kosten voor alle betrokken partijen te vermijden, werd dan ook doelbewust gekozen om de herwaardering in nauw overleg met de betrokken eigenaars te laten verlopen. Zo werden de laatste jaren al een aantal trage wegen geherwaardeerd.

“Ondertussen wensen we werk te maken van een gebied waarin de verbindingen vrijwel ontoegankelijk zijn geworden, namelijk zowel de trage wegen die gelegen zijn tussen de Peuterstraat en natuurgebied Rogaarden als deze die gelegen zijn tussen de Peuterstraat en het Wittevinnestraatje. Cartografische gegevens hierover hebben we voldoende, maar om een bijkomend licht te werpen op het veronderstelde jarenlange gebruik van deze wegen verzamelen we verklaringen van getuigen die aantonen dat deze verbindingen gedurende een periode van 30 jaar al dan niet gebruikt werden door het publiek,” zegt Steven Vermeulen, schepen van mobiliteit.

Alle info over de trage wegen in de gemeente en het formulier om een verklaring in te dienen, zijn te vinden via www.begijnendijk.be/tragewegen. “We hopen dat heel wat mensen van zich laten horen, zodat we samen kunnen voorkomen dat deze mooie verbindingswegen helemaal verdwijnen,” besluit schepen Steven Vermeulen.

Lees meer over