Zware middelen ingezet om Rillaar te vrijwaren van watersnood

Ruiming van de Motte in Rillaar
De provincie Vlaams-Brabant heeft de Motte in Rillaar laten ruimen en daarvoor was er zwaar materiaal nodig.

De provincie Vlaams-Brabant is in de derde week van februari 2021 in Rillaar gestart met het verwijderen van de sliblaag van de Grote Motte. Dat was dringend nodig om te kunnen zorgen voor een voldoende grote waterafvoer, zeker bij de natte omstandigheden van de laatste weken. Om deze werken te kunnen realiseren werd er zwaar geschut ingezet. Een kostelijke operatie maar wel nodig. De provincie Vlaams-Brabant vraagt aan de eigenaars van percelen die aanlanden aan de Grote Motte om de 5 meter open ruimte te respecteren, zodat het zware materiaal aan de slag kan blijven.

"Water en Rillaar, het is een hele geschiedenis", zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. "Eerder investeerden we met de stad in werken aan het wachtbekken, het ruimen van grachten, de automatisering van bekken en sluis en de heraanleg van het Heiken. Met de ruimingswerken door de provincie wordt het Rillaar te vrijwaren van watersnood nog versterkt. Ook In Gelrode en op andere plaatsen op ons grondgebied zijn nog werken in aantocht."

Lees meer over