Wijzigingen in mandaten in Aarschots bestuur

Afscheid van twee schepenen
Afscheid van twee schepenen

Zoals afgesproken bij de coalitievorming, worden er nu, halverwege de legislatuur, enkele schepenwissels uitgevoerd. Daarbij wordt ook een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter aangesteld en worden  de bevoegdheden van de schepenen wat aangepast. Stef Van Calster en Kurt Lemmens nemen de schepenfakkel over van Nicole Van Emelen en Isabelle Dehond.

Bij het begin van het bestuur was afgesproken dat enkele wissels zouden doorgaan bij de start van het vierde jaar bestuur. Zo werd vooropgesteld dat schepen Nicole Van Emelen (Vooruit) haar zitje ter beschikking zou stellen na drie jaar, net als Isabelle Dehond (Open VLD). Stef Van Calster (N-VA) en Kurt Lemmens (Vooruit) zouden dan ten tonele verschijnen in het college. Isabelle Dehond wordt wel de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.

Deze ‘herinstallatie’ bleek heel wat makkelijker te gaan dan de installatie van de bestuursploeg net na de verkiezingen. Daar moest eerst een juridische procedure lopen, gezien er een voordrachtsakte (speciale vorm van voorakkoord) was opgemaakt door een andere bestuursformatie. Die formatie kon niet doorgaan gezien enerzijds het niet halen van een meerderheid en anderzijds dat er betrokkenen bij waren die niet verkozen geraakten.

Herverdeling bevoegdheden

Naast de installatie van de nieuwe schepenen en gemeenteraadsvoorzitter, werden ook de bevoegdheden van de schepenen en burgemeester herbekeken en hier en daar aangepast. Dit zijn de nieuwe bevoegdheden per mandataris:

Gwendolyn Rutten, Burgemeester

• Veiligheid, brandweer

• Communicatie

• Inspraak, participatie, wijk- en buurtwerking

• OCMW • Financiën, begroting, AGB (vz)

• Cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen

• Externe relaties

Bert Van der Auwera (1ste schepen)

• Economie en investeringen

• Patrimonium

• Kerkfabrieken

• Ruimtelijke Ordening

• Stadsvernieuwing

• Wonen

• Energie en klimaat

• Leefmilieu

Geert Schellens (2de schepen)

• Onderwijs (inclusief Kunstonderwijs)

• Werk (reguliere en sociale tewerkstelling)

• Welzijn, Gezin en Senioren

• Sport

Annick Geyskens (3de schepen)

• Burgerzaken

• Administratieve Vereenvoudiging, (ICT en digitalisering)

• Openbaar ambt en vorming

• Personeel

• Onthaal

• Dierenwelzijn

Gerry Vranken (4de schepen)

• Openbare Werken

• Waterbeheersing

• Technische zaken

• Groenonderhoud

• Landbouw

• Afval

• Begraafplaatsen

Stef Van Calster (5de schepen)

• Mobiliteit (incl. verkeersveiligheid, parkeerbeleid) + vertegenwoordiging Vervoersregioraad

• Toegankelijkheid

• Jeugd

Kurt Lemmens (6de schepen)

• Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

• Kermissen en carnaval

• Gelijke kansen, diversiteit en integratie

• Armoedebestrijding

• Ontwikkelingssamenwerking

Isabelle Dehond (Voorzitter raden)

• Voorzitter Gemeenteraad & in die hoedanigheid ook mee verantwoordelijk voor inspraak en participatie

• Voorzitter OCMW-raad

Nicole Van Emelen: vertegenwoordiging raden + jubilarissen, huwelijken

Schepenen
De twee nieuwe schepenen in de gemeenteraad

Lees meer over