Werken Schaluinevest Aarschot gaan langer duren

Schaluinevest Aarschot
De werken op de Schaluinevest in Aarschot gaan, door allerlei omstandigheden, langer duren. Het stadsbestuur geeft het begin van het bouwverlof nu aan als nieuwe einddatum.

Sedert medio april vernieuwen rioolbeheerder Aquafin en de stad Aarschot de riolering en de rijweg van de Schaluinevest en het kruispunt met het Schaluin. De aanleg van de nieuwe riolering in de Schaluinevest, uitgezonderd het kruispunt met het Schaluin, is klaar. Sinds vorige week worden er vijf onderboringen uitgevoerd in het Schaluin, op het gedeelte richting Koemarkt. Die onderboringen zijn een technisch huzarenstuk. Er wordt onder de huizen doorgeboord om de huisaansluitingen naar de straatkant te halen, en zo aan te sluiten op de hoofdriool. Aansluitend wordt een inspectieput geplaatst en enkele korte rioolstrengen op het kruispunt met het Schaluin vervangen.

Midden juni wordt gestart met de wegopbouw en het aanleggen van de klinkers. De rijweg van het doodlopend stuk van de Schaluinevest zal ook in klinkers uitgevoerd worden, in vervanging van de kasseien. 

"Het kruispunt met het Schaluin is momenteel onderbroken. Er is dus geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Knoet en de Koemarkt. Eerder werd gemeld dat deze knip zo beperkt mogelijk zou gehouden worden. Omwille van diverse redenen zal de onderbreking echter iets langer duren, waarschijnlijk tot het bouwverlof op 9 juli. We weten wel ongeveer wat er zich in de ondergrond bevindt, maar het is altijd afwachten tot men effectief aan het graven is. Er zitten heel wat buizen, kabels en leidingen van nutsvoorzieningen in de ondergrond. We stellen vast dat er hiervoor meer aanpassingen nodig waren dan voorzien. Het weer was de aannemer de voorbije periode ook niet goed gezind. Hevige regenval bemoeilijkte de uitvoering. Naar kwaliteit is het dan vaak niet wenselijk om werkzaamheden uit te voeren. De onderboringen onder de huizen zijn bovendien zeer technisch en complex. Het gaat om precisiewerk. Dat doen we dan ook liefst in de best mogelijke omstandigheden. Nu het goede weer ons ondertussen bereikt heeft, willen we opnieuw kunnen winkelen en genieten van een terrasje. Dat beseffen we. Als bestuur hebben we de aannemer gevraagd om alles in het werk te stellen voor een openstelling van het Schaluin tegen het bouwverlof begin juli. Meerdere ploegen zullen daarvoor aan de slag zijn en op verscheidene plaatsen tegelijkertijd", meldt het stadsbestuur.

Lees meer over