Week van de Mobiliteit in Aarschot

Stamperkeskoers
Van 16 tot en met 22 september is het de week van de mobiliteit. Ook de stad Aarschot doet mee.

De stad Aarschot organiseert tal van leuke activiteiten voor fietsen en voetgangers tijdens de Week van de Mobiliteit. Je kan van 16 tot en met 22 september 2021 deelnemen aan een waaier van evenementen voor jong en oud. 

Te voet of met de fiets naar school

De stad daagt de leerlingen van de lagere scholen uit om een week met de fiets of te voet naar school te komen. Ze krijgen daarvoor een stempelkaart. Een volle stempelkaart betekent een gratis zwemfeest.

Wandeling

De stad organiseert op vrijdagavond 17 september 2021 een wandeling langs veldwegen, kerkwegels en bospaden. Het wordt een avondwandeling of ook 'pillampentocht' genoemd. De vertrekplaats is nog niet bepaald.

Fietstocht

De dag na de avondwandeling, dus op zaterdag 18 september 2021 om 14 uur wordt een fietstocht georganiseerd. Dit moet je reserveren en dat kan via www.hetgasthuis.be. Op deze site vind je ook meer info over de fietstocht en de juiste vertrekplaats.

Autoloze zondag

Op zondag 18 september is het autoloze zondag. Alle fietsstraten in Aarschot centrum worden dan autovrij gemaakt. Een ideaal moment om er naar believen wat te kuieren.

Demerafvaart met kano

Op deze autoloze zondag is het ook mogelijk om een kanotocht op de Demer te maken. Het vertrek is voorzien op parking Demervallei, ter hoogte van de blauwe voetgangersbrug. De aankomst is aan het Kasteel van Nieuwland voorzien. De kanotocht duurt 1 uur. De kostprijs bedraagt 10 euro per kilometer. Er moeten wel minimaal 2 en maximaal 3 personen per kano deelnemen en het kost ook 10 euro per deelnemer. Er wordt vertrokken om 10u, 13u en 16u. 
Meer info: https://hetgasthuis.be/voorstelling/3111/demerafvaart
Vanaf de uitstapplaats wordt er, samen met een Aarschotse stadsgids, terug naar het centrum van Aarschot gewandeld. Ook deze wandeling duurt ongeveer 1 uur. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met The Shelter. Opgepast, enkel bij zwaar noodweer en op het ogenblik van het vertrek kan je je hier beroepen op terugbetaling van de kosten. Je moet teven minimum 6 jaar zijn en duidelijk je leeftijd aangeven bij de reservatie zodat een correcte zwemvest wordt meegegeven.

Week van de mobiliteit voor kinderen

JC De Klinker organiseert ook dit keer een stamperkeskoers. Een echte koers voor peuters en kleuters, op en rond de Grote Markt van Aarschot. De kinderen kunnen zich daar ook uitleven op autovrije straten of in één van de speelstraten in Aarschot centrum. De inschrijvingen hiervoor verlopen via de Klinker (www.jcdeklinker.be). Deelname is gratis.

Meer acties

Voor meer acties in het kader van de Week van de Mobiliteit in Aarschot en omgeving kan je een kijkje nemen op www.duurzame-mobiliteit.be.