Speeltuinen ingekleurd als jachtgebied

Speeltuin in jachtgebied
Tijdens de gemeenteraad van donderdag 11 februari werd opgemerkt dat er twee speeltuinen ingekleurd staan als jachtgebied. Onafhankelijk raadslid Dries Vandenbroeck vraagt de ontkleuring van deze sites.

"Om de wildpopulatie van bijvoorbeeld everzwijnen onder controle te houden kan de jacht nodig zijn. Vele eigenaars weten echter niet altijd of hun private gronden zoals tuinen, bosgronden en weilanden al dan niet als jachtgebied ingekleurd zijn. Dit kan eenvoudig op de website van Geopunt Vlaanderen (www.geopunt.be) nagekeken worden", zegt raadslid Dries Vandenbroeck.

"Tot mijn grote verbazing stelde ik op deze website vast dat de Speeldernis in Meetshovenbos en speeltuin ‘De Stapsteen’ in Rillaar-centrum als jachtterrein ingekleurd staan. Plaatsen waar kinderen spelen en ravotten horen geen jachtgebied te zijn. Elke ouder wil zeker zijn dat zijn kind daar vrij en veilig kan spelen. Daarom heb ik het stadsbestuur op de gemeenteraad gevraagd deze speelzones te laten ontkleuren. Ook moet de meerderheid ons grondgebied screenen om te bekijken of er nog andere stedelijke eigendommen met recreatief of sportief karakter als jachtgebied ingekleurd staan en ze dan laten ontkleuren."

Tot slot wil de man ook dat de stad haar inwoners, via de stedelijke informatiekanalen, over het bestaan van de jachtkaarten op de hoogte brengen. "Zo kan iedere burger individueel beslissen of zijn privé-eigendom jachtgebied mag blijven of niet", zegt Dries.

"Het is niet zo omdat een perceel ingekleurd is als jachtgebied op de jachtplannen dat er ook effectief gejaagd wordt", repliceerde schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond (Open Vld). "De jagers weten dat ze op voldoende afstand van dergelijke plaatsen moeten blijven." Raadslid en partijgenoot Koen Nijs voegde hieraan toe dat het nodig is deze stukken in jachtgebied op te nemen bij het geheel van de aanliggende bossen en open plekken. "Met de komst van de everzwijnen moet het mogelijk blijven om, wanneer dit zou nodig blijken, ook hier bestrijding van een everzwijnenplaag te bestrijden", stelt Nijs. 

Ook de Hubertus Vereniging Vlaanderen reageerde op de oproep van Vandenbroeck. "Meetshovenbos is inderdaad ingekleurd als jachtterrein, maar het terrein is niet verpacht. Dat betekent dat op die plek helemaal geen jacht plaats vindt. Meetshovenbos valt trouwens onder de bevoegdheid van het Agentschap voor Natuur en Bos, en niet onder die van een particuliere jager. Dus wat de heer Vandenbroeck insinueert is allesbehalve 'vreemd' en 'gevaarlijk' -maar integendeel nuttig, verstandig, legaal en overlegd met alle actoren. De overheid kleurt vaak proactief gebieden in als jachtterrein, om kort op de bal te spelen, voor het geval in de toekomst problemen ontstaan met wild. Wild, als in everzwijnen die in opmars zijn in Vlaams-Brabant en veel schade kunnen aanrichten in korte periode. Maar ook wild, als in konijnen, die makkelijk een heel plein kunnen ondergraven. Aan de jachtplannen is trouwens niets geheim. Ook op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen zijn ze online te bekijken", zegt Maarten Goethals, Communicatieverantwoordelijke Hubertus Vereniging Vlaanderen

Lees meer over