Nieuwe speeltuin voor kinderen en jongeren van Gelrode

Bouw van de nieuwe speeltuin in Gelrode
Er heerst een grote bedrijvigheid aan het Lambert Verlindenplein in Gelrode. Het oude speelterrein was dringend aan vernieuwing toe en het wordt op dit moment vervangen door een gloednieuwe speeltuin. Kinderen, jongeren en volwassenen mochten allemaal hun zegje doen over de inrichting van het plein. “Het was de bedoeling om zoveel mogelijk mensen inspraak te geven, om zo de hele buurt bij het project te betrekken.”

“De speeltuin die vroeger op het plein stond, was aftands en haalde de veiligheidsnormen niet meer”, vertelt Noor Talpe, verantwoordelijke voor jeugdruimte in Aarschot. “Het Lambert Verlindenplein is een perfecte locatie voor een speelterrein. Het ligt vrijwel in het midden van het dorp en vlak bij de school. Daarom hebben we besloten om de oude speeltoestellen af te breken en het plein opnieuw in te richten.”

Brieven naar Artuur

Voor de inrichting van het plein hebben de stadsdiensten gebruik gemaakt van het inspraaktraject waarbij de wensen van de buurtbewoners in kaart werden gebracht. “De kinderen van Gelrode hebben allemaal een brief gestuurd naar onze mascotte Artuur met hun eigen ontwerp van de speeltuin.” Ook jongeren en volwassenen mochten aangeven aan welke aspecten van het nieuwe plein zij veel belang hechten. “Uit die bevraging zijn dan verschillende elementen gefilterd die het speelplein zeker moest bevatten, zoals een groot toestel met een glijbaan en een schommel, een hutje, een klimmuur, een picknickbank en een skate- of stepzone”, aldus Talpe. “Dat laatste verzoek kunnen we niet meteen vervullen omdat dat iets complexer is, maar we zijn op zoek naar een gepaste oplossing.”

Opening met schoolkinderen

De werken aan de speeltuin van om en bij de 30.000 euro zijn deze week begonnen. Volgende week zullen de eerste kinderen zich kunnen uitleven op het vernieuwde plein. “De werkzaamheden hebben door het slechte weer wat vertraging opgelopen, maar waarschijnlijk kunnen we de speeltuin volgende week maandag openen. Op die dag gaan we met de kinderen van de lokale basisschool naar het plein om een lint door te knippen en dan mogen ze daar een hele dag ravotten”, aldus Talpe. Ook komt er deze zomer gedurende drie maanden een tijdelijke zomerspeeltuin op de Bonewijk in Aarschot. Daarna verhuist de speeltuin naar een deelgemeente van Aarschot waar veel nood is aan een speellocatie.

(Foto: JC De Klinker)

Lees meer over