Nieuwe aanvraag windmolens in Aarschot

Geen vergunning voor windturbines langs E40
Donderdag 20 mei startte het nieuwe openbaar onderzoek voor twee windmolens op grondgebied Aarschot. De vorige aanvraag werd eerder door de indiener van het project ingetrokken.

Op donderdag 20 mei 2021 ging het nieuwe openbaar onderzoek van twee windmolens in Aarschot van start. De eerdere vergunningsaanvraag voor inplanting van twee turbines in de buurt van Nieuwland, werd eerder door de aanvrager zelf ingetrokken. W-Kracht NV uit Zedelgem doet nu dus terug een aanvraag tot de bouw en uitbating van twee windturbines met transformatoren met een nominaal vermogen van elk 3.200 kVA. Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het stadsbestuur Aarschot tot de sluiting van het openbaar onderzoek op datum van 18/06/2021. Wie het wil raadplegen maakt hiervoor een afspraak op het stadhuis, dit gezien de coronaregels. Er kan ook telefonisch contact opgenomen worden met de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, via 016 55 03 31, 016 55 03 81 of omgeving@aarschot.be.

Wie bezwaren wil indienen kan dat via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk (via post of mail: omgeving@aarschot.be). Bezwaren moeten uiterlijk op 18/06/2021 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2021065375. 

Het is duidelijk dat ook dit keer bezwaren naar voor zullen komen. Onder meer vanuit Betekom en Holsbeek. De nabij gelegen buurt Steijenhof in Betekom ligt vlakbij de inplanting van de turbines. De bewoners hier zijn helemaal gekant tegen de komst van de windmolens, ook al krijgen ze voorrang op participatie. De nodige tegenwind daar zou er ook komen van een projectontwikkelaar die er in de komende jaren heel wat wooneenheden wilt plaatsen.  Het gemeentebestuur van Begijnendijk is, wellicht mede daarom,  nog steeds niet te vinden voor de komst van de turbines. Dit in tegenstelling tot het huidige stadsbestuur van Aarschot, dat nog steeds de komst ervan een goede zaak vindt.

Lees meer over