Dries Van Horebeek legt in Aarschot online de eed af als raadslid

Pieter en Dries
Dries Van Horebeek volgt Monique Swinnen op in de gemeenteraad, Pieter Schuermans schuift door naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dries legde op 11 februari 2021 de eed af in een online zitting van de gemeenteraad, Pieter zal later zijn eed afleggen in de handen van de voorzitter en de algemeen directeur.

Monique Swinnen nam in de gemeenteraad van januari 2021 afscheid. Met zeer veel mooie woorden, van over alle partijgrenzen heen werd zij ook bedankt voor haar jaren inzet in de Aarschotse gemeenteraad. "Nu wil ik me echter graag concentreren op mijn taak als raadslid in de provincie. Er staat een sterke jongere, Dries Van Horebeek, klaar om mij op te volgen. In zijn liefde voor landbouw en het platteland alsook zijn betrokkenheid zie ik en waardig opvolger. Ik dacht ‘aan zo iemand wil ik graag mijn mandaat overdragen’. Ik wil dat er met hetzelfde engagement verder gewerkt wordt aan onze mooie stad en onze prachtige dorpen, voor minder ga ik niet. Het is tijd dat de jongeren dit engagement opnemen!", zegt Swinnen.

Dries Van Horebeek, tot voor de eedaflegging als raadslid lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, zal Swinnen opvolgen in de gemeenteraad van Aarschot. In 2018 behaalde Dries bij de lokale verkiezingen 469 voorkeursstemmen. Zijn achtergrond als bio-ingenieur zal hij gebruiken in zijn opvolging van Aarschotse dossiers. Dries Van Horebeek: "Het is een hele eer om iemand met zo’n verdiensten op te volgen, bedankt Monique voor de kans en het vertrouwen. Vanuit de gemeenteraad bouw ik graag verder aan een zorgzaam, gezellig en geëngageerd Aarschot. Ik heb er zin in."

Pieter Schuermans zal Dries Van Horebeek opvolgen in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Pieter, met als 12 jaar ervaring in de gemeenteraad van Tielt-Winge, is een sociaal en geëngageerde jonge man uit Langdorp. "Pieter kent ‘jan en alleman’ in Aarschot en weet wat er leeft bij de mensen. Hij is dan ook zeer geschikt als kandidaat voor het bijzonder comité.’ zegt Nele Pelgrims, fractieleider CD&V.

‘Ik wil me graag helemaal ‘smijten’ voor mijn nieuw lidmaatschap in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ik heb mijn roots in Rillaar dus de link met Rillaar blijft behouden. Mijn sociale en positieve ingesteldheid zal ervoor zorgen dat ik voor iedereen klaar sta.’ verklaart Pieter Schuermans.

“CD&V Aarschot wil Monique Swinnen langs deze weg ook expliciet bedanken voor haar jarenlange tomeloze inzet, ze is een inspiratievol voorbeeld voor onze jongeren en we zijn blij dat ze als provincieraadslid mee blijft bouwen aan onze regio! Monique is zelf eigenlijk de enige échte parel van het Hageland.” stelt voorzitster Rozane De Cock.

Lees meer over