Drastische maatregelen in WZC Sint-Rochus

WZC Sint-Rochus zwaar getroffen
Het woonzorgcentrum Sint-Rochus wordt andermaal zwaar getroffen. Drastische maatregelen drongen zich op.

Covid-19 blijft het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot treffen. Ondanks alle inspanningen van personeel, artsen, vrijwilligers, defensie en anderen, blijft het virus er toeslaan. Ondertussen zijn er op alle afdelingen bewoners en medewerkers besmet.
Burgemeester Gwendolyn Rutten: “We hebben sinds de eerste uitbraak afscheid moeten nemen van 14 bewoners. Ons medeleven gaat in de eerste plaats uit naar hun familie en geliefden. Recent werd ook afdeling De Kolk zwaar getroffen. Dit weekend testten 18 bewoners positief. Alle maatregelen zijn intussen getroffen om hen met de beste zorgen te omringen.”

Nieuwe coronabesmettingen
Ondanks alle inspanningen van de directie, de artsen en de medewerkers, blijft WZC SintRochus dus geconfronteerd met nieuwe besmettingen. In overleg met het Outbreak Support Team (OST) van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid, werd beslist om tijdelijk de leiding en aanpak van en in het WZC over te dragen aan een team van externe crisismanagers. Zij zullen op basis van de aanbevelingen en opmerkingen van het OST de nodige aanpassingen doen. De experten van de firma Probis zijn sinds zaterdag ingeschakeld. Zij zullen ook de komende dagen en weken de nodige maatregelen nemen in de strijd tegen het virus in het WZC.

Aangepaste organisatie WZC Sint-Rochus
“Concreet wil dat zeggen dat er voor bewoners en personeel heel wat verandert”, zegt Gwendolyn Rutten. “Er wordt bijkomende opleiding en begeleiding inzake handhygiëne en gebruik van beschermingsmateriaal voorzien. Er zullen bewoners intern moeten verhuizen. De organisatie van het WZC wordt grondig herbekeken en aangepast. Dat is moeilijk maar wel noodzakelijk, zowel voor de veiligheid van de bewoners als die van anderen. De bewoners en hun familie werden van deze veranderingen op de hoogte gebracht. Uiteraard bieden we die openheid ook aan alle Aarschottenaren en de pers.”

Schepen Nicole Van Emelen: “We wensen de bewoners, het personeel, hun familie en geliefden die besmet zijn veel sterkte. We zullen al het nodige doen om iedereen te helpen. We vragen iedereen om volledige medewerking te geven aan het team van Probis dat nu de leiding neemt. Concreet sturen zij de directeur aan die samen met het personeel en de artsen de noodzakelijke maatregelen doorvoert.”  

Veilige leef- en werkomgeving creëren
“Onze gezamenlijke eerste prioriteit is het virus klein te krijgen en opnieuw een veilige leefen werkomgeving te kunnen bieden”, besluiten de burgemeester, schepen Van Emelen en het team van WZC Sint-Rochus. “In dat opzicht vragen we nog even begrip voor de bezoekregeling. We weten en begrijpen dat velen al lang wachten om hun familielid te kunnen zien. De digitale contacten kunnen een echte ontmoeting nooit helemaal opvangen. Zodra alle maatregelen in het kader van de nieuwe uitbraak in werking zijn, zal daarom een aangepaste bezoekregeling worden uitgewerkt. Dankjewel voor ieders begrip en medewerking en hou het gezond.”

Lees meer over