Aarschot verliest icoon Jos Pelgrims

Jos Pelgrims in Aarschot overleden
Op donderdag 9 september is ere-burgemeester van Aarschot Jos Pelgrims op 95-jarige leeftijd overleden. De man heeft heel wat gerealiseerd voor zijn stad en was een zeer gerespecteerd man.

Hoewel de man al een stevige leeftijd had en in het rustoord verbleef, waren de gemeenteraadsleden toch fel aangedaan toen ze het bericht vernamen dat Jos Pelgrims was overleden. Er werd dan ook dadelijk een minuut stilte gehouden en de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Gwendolyn Rutten, beloofde alvast dat er in samenspraak met de familie nog een speciaal moment om hem te herdenken zal georganiseerd worden.

Jos heeft heel wat gerealiseerd in Aarschot, vooral ook op onderwijs- en ondernemersgebied. Hij droeg ook heel wat titels, allen verdienstelijk. Hij was zo ere-advocaat, gewezen stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie van Leuven, gewezen voorzitter van de Jonge balie te Leuven, gewezen voorzitter van het Katholiek Studentencorps te Brussel, gewezen burgemeester en schepen te Aarschot, stichtend voorzitter van de Lions Club Aarschot, lid van de Orde van den Prince afdeling Aarschot, lid van Samana en van de Lourdeskring.

De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden op donderdag 16 september 2021 om 10.30u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aarschot.

Onze innige deelneming aan familie en vrienden.