Aarschot laat op eigen site 400 ton verontreinigde grond verwijderen

Organisatie bedrijvenzones kan anders en beter?
In 2019 stelde de stad de oude tanksite aan de stadswerkhallen op het bedrijventerrein Nieuwland buiten gebruik. Omdat er op deze gronden verontreiniging aangetroffen werd, laat de stad nu een bodemsanering uitvoeren.

De bodemsanering, die moet zorgen dat de gronden weer bruikbaar zijn, start na de paasvakantie en wordt uitgevoerd in samenwerking met de bodemsaneringsdeskundige Rimeco. Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD): “De verontreiniging situeert zich net onder en naast de oude tanksite. We laten de tanks en pompstations verwijderen, de citernes ontmantelen en de vervuilde gronden uitgraven. Omdat de oppervlakte van de verontreiniging beperkt is, zullen er na de sanering geen olieproducten meer achterblijven.”

Met dit bodemsaneringsproject willen de stad voorkomen dat de schadelijke stoffen zich verder verspreiden en een risico vormen voor de gezondheid van mens en natuur. "Hiermee geven we ook een betere bescherming aan de kostbare watervoorraden in onze kwetsbare Demervallei”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Isabelle Dehond (Open VLD).

Ontgraving verontreinigde bodem
Onder leiding van de bodemsaneringsdeskundige Rimeco wordt de verontreinigde bodem ontgraven. Bij het grondverzet zal er ongeveer 400 ton aan verontreinigde bodem worden afgevoerd. Verontreinigde grondwater zuiveren Na de ontgraving zal de bodemsaneringsdeskundige de na-sanering van het grondwater inzetten. Door middel van ‘pump en treat’ wordt het verontreinigde grondwater opgepompt en gezuiverd in een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Op deze manier worden de laatste resten aan olieproducten verwijderd. Na één jaar zal de sanering volledig beëindigd zijn. Het eindrapport van de bodemsaneringswerken wordt voorgelegd aan de OVAM.

Tankkaartensysteem
“Om te vermijden dat we in de toekomst terug opslagplaatsen voor brandstoffen moeten voorzien, maken onze stadsdiensten en de politiezone nu gebruik van een tankkaartensysteem”, besluit de burgemeester.

Lees meer over