Vijf gratis online infosessies om afval te verminderen in huis en tuin

Afval verminderen
EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie), zes sessies die kunnen helpen om minder afval te produceren of om het een nieuwe bestemming te geven.

Op donderdag 28 januari 2021 van 19 tot 20.30 uur is er  ‘Urban gardening’ voor wie een groenere thuis wil op een beperkte oppervlakte. Op woensdag 3 februari, van 19 tot 20.30 is er ‘Bij je thuis composteren’ waarbij geleerd wordt  groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren.

Op donderdag 11 februari volgt ‘ Voedselverlies voorkomen’, eveneens om 19 uur. Ieder van ons kan hier een verschil in maken door plannen van aankopen, teelten en maaltijden. Maar ook de plaats waar we voeding bewaren en de bewaartechniek speelt een belangrijke rol: van potten uit grootmoeders tijd tot moderne droogovens. Tot slot komen er  ideeën om overschotjes te verwerken tot nieuwe creatieve maaltijden.

Op vrijdag 19 februari  volgt nog ‘Kringlooptuinieren in veranderend klimaat’, op donderdag 25 februari ‘Snoeihout voorkomen en verwerken’, en op woensdag 3 maart ‘Pesticidenvrij beheer van verharding en tuinen’, telkens van 19 tot 20.30 uur.

Inschrijven kan via een mail naar afvalpreventie@ecowerf.be 

Lees meer over