Vooruit met de geit, of toch achteruit?

Column sp.a Vooruit
Groot nieuws in de politiek: sp.a wordt Vooruit. Marketingstunt of een nieuwe ‘beweging’ zoals voorzitter Conner Rousseau het aankondigde?

In 2001 lanceerde Patrick Janssens een vernieuwing bij de socialisten. SP zou sp.a gaan heten met als ondertitel Sociaal Progressief Alternatief, niet te verwarren met socialistische partij.anders want dat is waar de afkorting sp.a voor staat. Ondertussen zijn we enkele verkiezingsnederlagen verder en maakte Conner Rousseau bekend dat sp.a wordt vervangen door Vooruit. Voor de liefhebbers: het puntje in sp.a kwam er om het verschil te maken met de gemeente Spa en met bronwaterfabrikant Spa Monopole. Sympathieke geste van Janssens die Rousseau niet wil herhalen voor kunstencentrum Vooruit in Gent. Te betreuren voor het ondertussen onafhankelijke cultuurhuis met socialistische roots.

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani ziet in Vooruit alvast de progressieve beweging die hoop en vooruitgang vooropstelt. Zelfs oude krokodil Louis Tobback kan er mee leven dat het woord ‘socialistisch’ wordt opgeofferd, al had hij het liever behouden gezien. Ach, in tijden waarin marketing de dienst uitmaakt, is een stuntje altijd welkom. Anderzijds, een goed product verandert niet van naam. Zie je Coca-Cola al van naam veranderen? Of Dreft? Of Groen? Het gedrocht Agalev (Anders GAan LEVen, nvdr) dumpen was een meesterlijke zet maar of Vooruit op een gelijkaardig succes mag rekenen, is nog een vraagteken. Veel zal afhangen of Rousseau zich de Belgische Werkliedenpartij nog kan herinneren. Want daar gaat het tenslotte over: de rechten van de spreekwoordelijke gewone man/vrouw. De voorbije jaren ontstond minstens de indruk van een soort salonsocialisme en dat kost sp.a stemmen, zelfs in die mate dat de partij nu bij de club van ‘elfjes’ zit. Dat zijn de traditionele partijen die alsmaar dieper zakken omdat ze geen antwoord meer hebben op de problemen en daardoor rond de 11% balanceren. Gaat Vooruit dat antwoord brengen? ‘On verra bien’ zeggen ze in het Frans.

President Macron beloofde ook een antwoord met La République En Marche. Vrij vertaald betekent dat ‘vooruit’ maar zijn populariteit ging al snel achteruit, al gaat het wel weer de goede richting uit sinds de uitbraak van het coronavirus. De naamsverandering van sp.a lijkt trouwens ook een virus want Mathias De Clercq wil van Open Vld nu ook een open beweging maken met een nieuwe naam. Als nu ook nog CD&V de C weer ter discussie stelt ten voordele van een open beweging met als leuze ‘Avanti’ hoeft dat niemand te verbazen. Ach, al die marketingpraatjes… het zal weinig zoden aan de gebarsten dijk brengen voor de traditionele partijen. Er is slechts één recept: echt luisteren naar de kiezer en doen wat je belooft. Benieuwd of Vivaldi dat kan serveren met de grootste crisis sinds WOII in de kookpot. Maar geen nood als het menu niet wordt gesmaakt want als het echt moet kunnen de ‘traditionelen’ zich nog altijd bedienen van een andere kwalijke trend: fuseren. Ik suggereer graag de volgende naam: Verenigd Vooruit, kortweg VV. Je zou dat ook kunnen lezen als Verenigde Verliezers maar laat dat nu een detail zijn in de moderne ‘democratische’ politiek, toch?

Bart Mertens

Lees meer over