Jongeren zullen u (niet) dankbaar zijn

Cartoon Soldatenveld

Of er nu al dan niet een draagvlak bestaat voor een nieuw bedrijventerrein aan de noordkant van Tienen, de provincieraad keurde de komst ervan wel goed. Of het er ook komt en wanneer, daarover bestaan grote twijfels. Maar overlast zal er wel zijn.

De provincieraad keurde het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) waarin deze bedrijvenzone vervat zit goed, zonder rekening te houden met de opmerking van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (20.07.2021) dat een RUP moet kunnen inspelen op de marktvraag en schiet het zijn doel voorbij als dit plan jaren blijft liggen voor het gerealiseerd zal worden. “Wij blijven met dezelfde bezorgdheid zitten als voorheen, namelijk dat de mogelijke ontwikkeling van de bedrijvenzone van 47,50 ha op de lange baan zal geschoven worden”, zegt men bij VLAIO ((Vlaams agentschap Innoveren en Ondernemen). En net daar weet niemand niet waar het kalf gebonden staat.

De aanleg van segment II van de ringweg is verplicht bij de ontwikkeling van de bedrijvenzone en die weg moet gerealiseerd zijn voordat de eerste bedrijven zich erop kunnen vestigen. Wat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) daarover? “Als belangrijke algemene opmerking, herhalen wij uit ons vorig advies dat er voorlopig bij Vlaanderen GEEN financiële dekking is voor dit project” en “dat AWV geen engagementen geeft m.b.t. de realisatie van de oostelijke en noordelijke rondweg” (advies 22.07.2021). Mogelijk kan dat ooit in de toekomst, maar dan behoudt AWV zich het recht om medefinanciering te vragen van de ontwikkelaars, voor de noodzakelijke ontsluitingsinfrastructuur zoals afslagstroken, verkeerslichten en toegangswegen. U mag raden wie de rekening betaalt.

Verantwoorden

Om het plaatje af te ronden doet ook het Departement Omgeving (15.07.21) zijn duit in het zakje. “In dit plan is van wegenis nog geen afspraken gemaakt voor de financiering en dus voor realisatie. Nochtans werd hierop sterk aangedrongen tijdens de vorige plenaire vergadering temeer daar duidelijkheid hierover essentieel is voor verder verkeerstechnisch onderzoek. Dat is nodig om de uitvoering vanuit ruimtelijk, landschappelijk en milieutechnisch oogpunt te verantwoorden.”

In de verantwoording bij het deelplan Kleinhandelszone Leuvenseweg wordt o.m. aangegeven dat vanuit mobiliteit de impact ter hoogte van het deelplan groot kan zijn, maar dat kan worden gemilderd door doortrekking van de ringweg tot op de Diestsesteenweg. En daar is bij Wegen en Verkeer al helemaal geen sprake meer van.

“Hier is plaats voor grootschalige bedrijven met belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving op vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of potentieel in te bufferen effecten”, klinkt het bij de stad. Het beleid mikt onder andere op een breekwerf en logistiek/transportbedrijven. Jongeren van nu zullen u hiervoor (niet) dankbaar zijn. Arme klimaatdoelstellingen.

Lees meer over