Hoed u voor smiley’s en affiches

cartoon 30
Gele hesjes met de weergave van het C43 verkeersbord en een 30 in het midden verschijnen op meerdere plaatsen in de binnenstad en schoolomgevingen. Zo attenderen buurtbewoners op de vele overtreders van de snelheidslimiet 30 km/u binnen de Tiense vesten. Gewapend met smiley’s en affiches brengt de stad daders top inkeer.

“Ik denk dat iedereen in de binnenstad ondertussen de fluohesjes of de affiches en stickers met de boodschap ‘max 30’ wel al heeft gezien”, merkt Nele Daenen (Vooruit) op in de gemeenteraad. “Buurtbewoners geven hiermee terecht aan dat het niet voldoende is om gewoon een verkeersbord te plaatsen en dat er meer moet gebeuren om dit af te dwingen. Er zijn een hoop structurele ingrepen mogelijk als verkeersremmers, wegversmallingen proefopstellingen. En gaat de stad gebruik maken van GAS-boetes voor diegenen die toch niet willen luisteren?

Schepen voor Duurzaamheid en Mobiliteit Paul De Cort (Groen), zich al te zeer bewust van het toenemend ongenoegen (“er is niets mis mee dat burgers actie voeren”), wil zich niet langer concentreren op alleen maar sensibiliseren (= mensen uitnodigen om veiliger te rijden). Het is vaak een heel moeilijk proces. “We kunnen gebruik maken van specifiek straatmeubilair om de verkeersveiligheid te verhogen”, aldus de schepen. Dat kan ook bijdragen om het straatbeeld te verfraaien. Past in het kwaliteitsplan “waar we volop mee bezig zijn” en heeft raakvlakken met het parkeerbeleidsplan “waar we volop mee bezig zijn”. Het vraagt de nodige tijd. Het einde van de legislatuur is nog niet in zicht.

Christophe Hendrickx (Tienen Vooruit!) trapt even op de rem. Niet al te voortvarend worden. De stad moet wel nog bereikbaar blijven voor leveranciers, afvalophalers, veiligheidsdiensten… Misschien toch maar overwegen om iemand erbij te betrekken die stad ècht kent alsook de problemen die handelaars ondervinden.

Dat handhaving voor het aantal, voor sensibiliseren ongevoelige onverlaten, noodzakelijk is, daar heeft de schepen alle begrip voor. Wie dat beleidsdomein op zijn bord krijgt moet nog worden uitgeknobbeld. “Handhaving is een taak voor de lokale politie die nu al veel werk heeft. Wij gaan onderzoeken of en in welke mate parkeerwachters kunnen worden ingezet om onregelmatig parkeren te beboeten en hoe de concessiehouder die boetes kan retribueren.” Euh? Is ook de verkeersdienst niet onderbemand om dat allemaal te fiksen.

Op de keper beschouwd blijkt het aantal snelheidsovertreders relatief beperkt, maar hardnekkig te zijn. “Het zijn vaak dezelfden die uit de bocht gaan”, licht de schepen toe. “We zouden hen moeten kunnen bereiken om hen inzicht bij te brengen.” Voorlopig doe de stad dat met affiches en smileys. Het is met snelheidsduivels een beetje zoals met sluikstorters. Het overgrote deel van de bevolking houdt zich aan de regels. Die anderen in de pas doen lopen, dat is de uitdaging.

Lees meer over