Fallussen op de Grote Markt

cartoon fallus
Willen of niet, je ontsnapt momenteel in Tienen niet aan hét gespreksonderwerp van de dag: de betonnen piloten die zich kaarsrecht de lucht inwurmen als onderdeel van de gerenoveerde Grote Markt. Ietwat voorbarig lopen de meningen over de esthetiek van die dingen erg uiteen.

Het kan evenwel niemand ontgaan dat ze er staan als fallussymbool voor het fiere en krachtdadige beleid van de stad. Fallussen die opduiken in de suikerstad is niet nieuw. Personen die de actualiteit op de voet volgen, herinneren zich allicht de resten van een Gallo Romeinse vicus die archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en de Erfgoedsite Tienen bij hun onderzoek in de Spikdorenstraat nabij het station van Tienen in december 2005 aantroffen. Het bleek om overblijfselen van een groot Romeins stenen gebouw uit de tweede eeuw na Christus te gaan. Verbazing alom om daartussen ook een 2000 jaar oude fallus van 12 cm in aardewerk te ontdekken.

De opgedolven fallus werd in de wand van de grootste smeltoven ontdekt. “Het voorwerp werd duidelijk doelbewust in de ovenwand gedrukt”, aldus de archeologen. “Met dergelijke offers werd een gunst van de goden afgedwongen. In dit geval kan het de bedoeling geweest zijn een voorspoedig ambachtelijk proces te begunstigen, maar het kan evengoed gaan om een vruchtbaarheidswens of een liefdesperikel dat men via een bezwering probeerde op te lossen.”

Fier en krachtdadig

Het laat zich raden, voorlopig, welke motivatie er schuilt in de oprichting – sorry voor het woord – van de fallus-achtige verlichtingspylonen die over het vernieuwde marktplein worden uitgestrooid. Misschien wel om naar de gunst van de kiezer te smeken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Of staan ze symbool voor de vruchtbare samenwerking die de vier huidige coalitiepartners tonen met een fier en krachtdadig beleid.

Liefdesperikelen zijn een moeilijker onderwerp. Twijfel niet aan de viriliteit van de Tienenaar. Ooit kende hij een bordeelstraete in zijn stad. Er wonen nu achtbare burgers. De situatie liep er dermate uit de hand, aldus het stadsverslag uit 1845, dat de toenmalige bewindslui zich oprecht zorgen maakten. Over hun eigen doen en laten geen woord. Het blijft een goed bewaard geheim van wat geschiedde in de loop der jaren binnen de muren van het 17de-eeuwse pand op de Grote Markt, dat al ruim drie eeuwen dienst doet als stadhuis. Muren kunnen nu eenmaal niet spreken.

Voorlopig blijft de vraag onbeantwoord of, en in bevestigend geval, welke adonis onder de leden van het stadsbestuur – of was het een ambtenaar - model stond voor de pylonen.

Lees meer over