Als de drive ontbreekt

drijftaks
Ze is als een caloriebom waarvan elkeen weet dat ze niet deugd. Bovendien is ze verdomd zó verleidelijk dat men er maar niet genoeg van krijgt. Iedereen wil ze kwijt, maar ze geraakt niet van de baan. Toch even benadrukken dat het niet om een snoepje gaat, integendeel ligt een stevige stedelijke belasting om het gat in de stadskas te helpen dichten in het vizier.

Belasting op drijfkracht, al veel jaren afgedaan als een pestbelasting door oppositiepartijen van welke kleur ze ook mogen wezen, raakt in Tienen maar niet van de baan. Zowat een kleine halve eeuw geleden kwamen enkele pientere geesten op de idee een jaarlijkse belasting te heffen op motoren die worden gebruikt in de industrie, landbouw en handel, ongeacht de energiebron. De motivatie voor deze belasting was even simpel, naïef als gewiekst: wanneer wij motoren belasten, zullen ondernemers minder snel mechaniseren en worden arbeidsplaatsen gevrijwaard. Geen kat die het geloofde, maar het werd verkocht aan de goegemeente als een zoet broodje, met als achterliggende gedachte, aan een boom zo vol geladen, mist men twee pruimpjes niet. Ook nog in mei 2021.

“Iedereen is het erover eens dat deze belasting verouderd is”, ergert oppositieraadslid Nele Daenen (Vooruit) zich in de gemeenteraad, digitaal net iets sneller dan Jos Mombaers (Vooruit Tienen!), met dezelfde woorden op de tong. “Het is een pestbelasting en Tienen is een van de weinige steden die ze nog int.” Daenen herinnerde zich het VoKa debat uit 2018 waar de taks aan de kaak werd gesteld en waarbij vertegenwoordigers van N-VA en CD&V tot het ja-knikkerskamp behoorden. “Waar is jullie belofte uit 2020? Van afschaffen is niet langer sprake. Een vermindering van € 50.000 is een doekje voor het bloeden.”

Jos Mombaers: “Afschaffen die boel. Ze wordt gebruikt als melkkoe en slechts enkele bedrijven draaien er voor op. Er is ruimte om ze af te schaffen. Jullie raamden de opbrengst van de nieuwe belasting op masten en pilonen op € 60.000. Nu blijkt dat ze € 393.000 opbracht. En wat doet de meerderheid? In plaats van de belasting af te schaffen, wordt ze meteen verlengd tot 2025.”

Voor eerste schepen Bram Delvaux (Open VDL), bewaker en behoeder van de stadsfinanciën is het allemaal niet zo evident om de boel meteen op de schop te nemen. “Het is nodig om de belasting voorlopig te behouden omwille van juridische onzekerheden. Dit is doorgesproken met de lokale voorzitter van VoKa. Wij kennen nu en ook de volgende jaren een belastingvermindering toe van 15%. Dat is toch een aanzienlijk bedrag, gezien over de volgende jaren.”

Lees meer over