Toekomst voetbalclubs in het gedrang, velden liggen in zonevreemd gebied en moeten weg: "Alleen kantine mag blijven"

Toekomst recreatieve voetbalclubs in Scherpenheuvel-Zichem in het gedrang

Recreatieve voetbalclubs zitten in Scherpenheuvel-Zichem met de handen in de haren nu blijkt dat hun velden in zonevreemd gebied liggen en ze na 2025 er geen toekomst meer hebben. Tegen eind juni 2026 moet alle infrastructuur verdwenen zijn. “Alleen onze kantine hoeft voorlopig niet weg want die ligt op het grondgebied van Aarschot en daar gelden voorlopig nog andere regels”, zegt Michiel Cresens van de Nelly Boys.

Waarover gaat het precies? De stad Scherpenheuvel-Zichem stemde in 2009 hun gemeentelijk RUP of Ruimtelijk Uitvoeringsplan waarin een uitdoofscenario werd voorzien voor de recreatieve velden die in zonevreemd gebied liggen. “Er werd al een uitzondering voorzien waardoor de clubs tot eind 2025 er nog kunnen spelen.”

Volgens Cresens moet de stad een alternatief aanbieden en daar werd al over gepraat binnen het college van burgemeester en schepenen. “We bekijken nu hoe we kunnen helpen. Dat kan enerzijds door het RUP te verlengen, anderzijds door op zoek te gaan naar alternatieve plaatsen waar de clubs kunnen spelen maar dat is niet zo evident. We gaan dan ook proberen om de eerste optie door te voeren maar dan moeten we toestemming krijgen van Vlaanderen om dit te doen”, zegt burgemeester Manu Claes (cd&v).

Kantine mag voorlopig blijven staan

Voorlopig hebben de clubs - het gaat om drie clubs want naast de Nelly Boys zitten KWB Scherpenheuvel en De Lachers, ook uit Scherpenheuvel, in hetzelfde bootje - alleen de zekerheid dat ze tot eind 2025 de velden kunnen gebruiken en dat de infrastructuur tegen eind juni 2026 moet verdwenen zijn. “Het vreemde is dat in ons geval dat niet geldt voor de kantine, die kan nog blijven staan want die staat op het grondgebied van Aarschot en daar gelden nog andere regels. Ik denk dat we het seizoen 2025-2026 nog wel zullen kunnen uitdoen”, besluit Michiel.

Lees meer over