stadSZteam wil werfverkeer beter regelen en vraagt ondertekening van charter: "Of wachten we op zwaar ongeval?"

Vrachtverkeer

Gemeenteraadslid Pieter Boudry van de onafhankelijke stadspartij stadSZteam vraagt de ondertekening van het Charter Werftransport in Scherpenheuvel-Zichem, dat charter moet de verkeersveiligheid in schoolomgevingen verbeteren. “Met de honderden appartementen en bouwprojecten in aanbouw in Scherpenheuvel-Zichem moeten we alles doen wat kan om de verkeersveiligheid van onze inwoners en schoolgaande kinderen te verbeteren. De correcte naleving van het Charter Werftransport is cruciaal om samen met de aannemers en inwoners een veilige werfomgeving te creëren.”

Volgens de initiatiefnemer doorkruist veel zwaar verkeer de stad. “De komende jaren staan er nog veel grote bouwprojecten op stapel en dat zal resulteren in meer zwaar verkeer.

“Gelet op het grote belang van de  verkeersveiligheid in onze stad, en zeker die van onze kinderen, moeten we bijdragen aan elk initiatief dat hierin verbetering kan brengen. Het Charter Werftransport is zo’n initiatief.

“In het centrum van Scherpenheuvel en de deelgemeentes zijn diverse bouwprojecten nu al lopende. Dit resulteert in permanent werfverkeer waarbij zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen door het centrum van Scherpenheuvel-Zichem en de deelgemeentes denderen. Dit gebeurt ook op momenten dat onze kinderen naar school gaan, te voet of met de fiets. Omdat er niet altijd een gescheiden fietspad is, moeten de kinderen zich soms tussen de auto's en het vrachtverkeer begeven. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, want vrachtwagens, hoe voorzichtig de bestuurders ook zouden zijn, hebben een dode hoek waardoor ze kleine fietsertjes niet altijd kunnen opmerken. De straten zijn smal en het vrachtverkeer heeft soms zelf moeite om overal gedraaid te raken. Vandaar ook de schade die geregeld te zien is, bijvoorbeeld aan het centraal rond punt in Scherpenheuvel of in de bocht van de Prattenborgstraat. Bovendien werden sommige straten onaangekondigd afgesloten waardoor kinderen hun normale route plots niet meer konden volgen.”

Volgens Boudry resulteert een en ander in het feit dat ouders massaal hun kinderen met de auto naar school brengen. “Dit leidt tot files aan het rond punt. Zo is de vicieuze cirkel compleet: er is steeds meer gemotoriseerd verkeer omdat de alternatieven te gevaarlijk of onaangenaam worden. Het is ook geen tijdelijk fenomeen. Er zijn nog tal van werken gepland in onze stad (een 250-tal appartementen, een nieuw dienstencentrum, een nieuw stadspark,…) waardoor er nog voor vele jaren werfverkeer door de drukke stadscentra zullen rijden.”

Volgens het raadslid is het ondertekenen van het charter een duidelijk signaal dat er ingezet wordt op een veilige – en leefbare stad.

“Ze kan dan eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen om het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. Het Charter Werftransport werd al ingevoerd in meer dan 100 Vlaamse gemeenten, met positieve resultaten, maar Scherpenheuvel-Zichem is hier tot op heden nog niet bij”, zegt Boudry die naast het ondertekenen van het charter ook wil inzetten op afspraken maken met de sector op het controleren van het naleven ervan.

“Laten we als gemeenschap niet wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt om pas daarna in actie te schieten”, besluit Boudry.

Laten we als gemeenschap niet wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt om pas daarna in actie te schieten

Peter Boudry

Werfverkeer constructief aanpakken

Volgens Boudry resulteert een en ander in het feit dat ouders massaal hun kinderen met de auto naar school brengen. “Dit leidt tot files aan het rond punt. Zo is de vicieuze cirkel compleet: er is steeds meer gemotoriseerd verkeer omdat de alternatieven te gevaarlijk of onaangenaam worden. Het is ook geen tijdelijk fenomeen. Er zijn nog tal van werken gepland in onze stad (een 250-tal appartementen, een nieuw dienstencentrum, een nieuw stadspark,…) waardoor er nog voor vele jaren werfverkeer door de drukke stadscentra zullen rijden.”

Volgens het raadslid is het ondertekenen van het charter een duidelijk signaal dat er ingezet wordt op een veilige – en leefbare stad.

“Ze kan dan eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen om het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aan te pakken. Het Charter Werftransport werd al ingevoerd in meer dan 100 Vlaamse gemeenten, met positieve resultaten, maar Scherpenheuvel-Zichem is hier tot op heden nog niet bij”, zegt Boudry die naast het ondertekenen van het charter ook wil inzetten op afspraken maken met de sector op het controleren van het naleven ervan.

“Laten we als gemeenschap niet wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt om pas daarna in actie te schieten”, besluit Boudry.