Speelweefselplan moet zorgen voor meer en betere kind- en jeugdvriendelijke openbare ruimte

Openbaar park

De stad Scherpenheuvel-Zichem stelde een speelweefselplan op omdat ze werk willen maken van een kind- en jeugdvriendelijke openbare ruimte. “Dergelijk plan is een beleids- en planningsinstrument om stapsgewijs werk te maken van meer en betere kind- en jeugdvriendelijke openbare ruimte”, zegt schepen van Jeugd Inne Pauwels (cd&v).

Het plan kwam er omdat de stad merkte de huidige speel- of ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren niet altijd toereikend zijn.” Ze zijn niet goed gelegen, slecht gespreid, verouderd of voldoen niet aan de wensen van de kinderen en jongeren.”

Het stadsbestuur besliste daarom om, met ondersteuning van Kind & Samenleving, in 2022 en 2023 een speelweefselplan op te stellen.

Beleving kinderen centraal

In een eerste fase bracht een omgevingsanalyse in kaart welke mogelijkheden er op dit moment al zijn. Er werden 263 kinderen en jongeren uit de verschillende deelgemeenten bevraagd om te weten te komen hoe zij de publieke ruimte in Scherpenheuvel-Zichem ervaren.

“De beleving van kinderen en jongeren stond hierbij centraal, de bedoeling is namelijk dat zij zich zo veel mogelijk zelfstandig kunnen en durven verplaatsen. Er werd daarom niet alleen gekeken naar de al aanwezige speel- en ontmoetingsruimte en hoe zij deze ervaren,  maar ook naar de wegen die van en naar deze locaties leiden. Het speelweefselplan maakt daarom verbinding met andere beleidsdocumenten rond o.a. mobiliteit en toekomstige woonontwikkelingen”, luidt het bij de initiatiefnemers.

Eerste resultaten in 2024

Na de omgevingsanalyse werd er gewerkt aan een visie, oplossingen en een concreet actieplan.”Daarin zijn werkpunten geformuleerd die zowel op korte, middellange en lange termijn, kunnen gerealiseerd worden, dit over de beleidstermijnen heen. Het speelweefselplan is een dynamisch beleidsdocument, dat zowel voor de lokale politiek, als voor onze stadsdiensten een leidraad vormt om werk te maken van meer en betere speel- en ontmoetingsruimte. Op basis van veranderende noden kunnen er in de toekomst uiteraard nog wijzigingen of toevoegingen aan gebeuren.” vult schepen Kris Peetermans (Open Vld) aan.

In 2024 zullen er al enkele zaken gerealiseerd worden op basis van het plan.

“Zo staan een nieuw skatepark in Scherpenheuvel en een nieuwe speel- en ontmoetingsruimte aan De Keyt in Messelbroek op de planning. Daarnaast zullen er op een aantal speelterreinen en openbare locaties kleine ingrepen worden uitgevoerd om deze kind- en jeugdvriendelijker te maken. In de toekomst zal er ook meer aandacht zijn voor speel- en ontmoetingsmogelijkheden binnen nieuwe woonontwikkelingen, voor veilige fiets- of wandelverbindingen tussen centrale ontmoetingsplaatsen en het aangenamer maken van publieke locaties.”

Lees gratis verder in onze app

Download gratis onze app om dit artikel verder te kunnen lezen,
beschikbaar voor Android en iOS.

Download in de App Store Ontdek het op Google Play

Lees meer over